Aloittava yrittäjäValmennuskeskus Public

Myynti, markkinointi sekä
tuotekehitys

Valmennuskeskus Public

Yrityksen hallinto ja talous

Cimson Koulutuspalvelut Oy

Yrittäjän starttiohjaus – jotta
tiedät mitä pitäisi tietää

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK)

HiOMO

EK-Tilit Oy

Yrityksen hallinto ja talous

EK-Tilit Oy

Uudet digitaaliset
liiketoimintamallit

EK-Tilit Oy

Yrityksen perustaminen

EK-Tilit Oy

Starting a company

Ensimetri Oy

Mahdollisuuksien Ensimetri –
Aloittavan yrittäjän palvelu

EK-Tilit Oy

Administration and finance of the
company

EK-Tilit Oy

New digital business models

Valmennusmajakka

Lisää myyntiä ja asiakkaita
digimarkkinoinnilla

Valmennusmajakka

ИНТЕНСИВНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – Изучите все аспекты
и вопросы, касающиеся основания
предприятия

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Ownership change and trade sale
SUCCESSFUL STEPS IN OWNERSHIP CHANGE
AND TRADE SALE

Valmennusmajakka

Entrepreneurship course – Learn all
areas of how to start a company

Tammer-Lex Oy

STARTTISPURTTI, Yrittäjäkurssi
käytännönläheisesti yrittämiseen,
kevytyrittäjyyteen,
franchising-yrittämiseen ja kaikille
toimialoille

Tammer-Lex Oy

Yritystoiminnan suunnittelu,
yritystoiminnan edellytykset,
liiketoimintasuunnitelma, verkostot

Valmennusmajakka

Improve profitability by smart
pricing and tax planning

Modify Consulting Oy

Make idea become success

Spring House Oy

Kevytyrittäjyys ja itsensä
työllistäminen

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Ideasta tuotteeksi, tuoteaihion
hiominen kannattavaksi tuotteeksi

Spring House Oy

Yrityksen perustaminen

Valmennusmajakka

Hinnoittele oikein ja paranna
yrityksesi kannattavuutta

Valmennusmajakka

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN TEHOPAKETTI –
Opi kaikki yrityksen perustamisen
osa-alueet

Valmennusmajakka

НАЗНАЧАЙТЕ ЦЕНУ ПРАВИЛЬНО И ПОВЫШАЙТЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Suomen Lakitilitoimisto Oy

PRODUCTISATION AND SERVICE DESIGN
From idea to product, fine-tuning a
product idea into a profitable
product

Omapaja Valmennus Oy

ASKEL – Tuki yritystoimintaa
suunnittelevalle

Tammer-Lex Oy

Yrityksen perustamissparraus,
helpotusta yrityksen aloittamiseen

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Aloituspaketti yrittäjälle

Spring House Oy

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Starting Package for a New
Entrepreneur

Suomen Lakitilitoimisto Oy

NEW ENTREPRENEUR, setting up a
business

Omapaja Valmennus Oy

INNO Työllistä itsesi kevytyrittäjänä

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Startpaket för en blivande företagare

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Yrityksen perustaminen

Omapaja Valmennus Oy

HIO Palvelumuotoilu liiketoiminnassa

Valmennusmajakka

More sales and customers using
digital marketing

Modify Consulting Oy

Ideasta menestykseen

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Onnistuneet omistajanvaihdokset ja
yrityskaupan vaiheet