Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Proinno Oy

proinno.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

MarkkinointiStartti

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 9 t
Ryhmävalmennus  t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

Selvitetään yhdessä yrityksellesi tärkein kehittämisen tarve, kiteytetään tavoitteet, tehdään suunnitelma ja miten se viedään käytäntöön. Opit suunnitelmallista markkinoinnin ja myynnin kehittämistä. Suunnitelmallisuus auttaa keskittymään oikeisiin asioihin ja pääsemään tavoitteisiin, säästää aikaa ja rahaa ja tuo uskottavuutta yritykselle. Toteutus on käytännönläheinen, jossa selkeytetään ja tehostetaan toimintaa sekä ohjataan konkreettisten toimenpiteiden toteutumista.

Palvelu koostuu kolmesta-neljästä sparraus-tapaamisesta, joiden tavoitteena on luoda selkeät tavoitteet markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittämiseksi: valitaan 1-3 tärkeintä kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi.

Lue lisää MarkkinointiStartista

Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi:

• Asiakkaiden määrittely, ABC-analyysi ja ostokriteerien määrittely
• Yrityskuvan DNA - Brändin kehittäminen
• 1. vuoden markkinointisuunnitelma ja vuosikello
• Sisältöstrategia ja käytännön suunnitelma toteutukselle
• Myyntityön suunnittelu ja käytännön toimenpiteet toteutukselle

Työskentelymme sisältää 4 etätapaamista seuraavasti:

Palvelu käynnistyy tunnin starttitapaamisella, jonka jälkeen meillä on kaksi (2) puolentoista tunnin henkilökohtaista sparrausta etänä. Sparraustapaamisissa saat ohjausta, työkaluja ja käytännön apua oman osaamisen ja kehityskohteen käytännön työstämiseksi. Lopuksi viimeistelemme työn tuloksen yhdessä ja käymme palautekeskustelun yhteistyön hyödyllisyydestä. 

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään konkreettisia toimenpiteitä.

Startti 1, kesto 1 tunti (etä)

Palvelu käynnistyy starttitapaamisella (etä), jossa tutustumme, keskustelemme kehitystarpeestasi ja sovimme palvelun toteuttamisesta: tavoitteet, sisältö, aikataulut ja työskentelytavat.

Sparrausklinikka 2, kesto 1,5 tuntia (etä)

Saat ohjausta, työkaluja ja käytännön apua oman osaamisen ja kehittämisen kohteen käytännön työstämisessä.

Sparrausklinikka 3, kesto 1,5 tuntia (etä)

Saat ohjausta, työkaluja ja käytännön apua oman osaamisen ja kehittämisen kohteen käytännön työstämisessä.

Sparrausklinikka 4, kesto 30 minuuttia (etä)

Toteutuksen loppuunsaattaminen, konkreettinen lopputulos ja opit myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä, jota yrittäjä voi hyödyntää käytännössä. Työskentelyn arviointi ja seuraavien toimenpiteiden opastus.

YRITYSRYHMILLE

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (4-10 yritystä) yhteiskehittämisen kahden (2) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 2,5 tuntia/työpaja sekä tunnin startti- ja päätöstapaaminen. Samalla opitaan toisiltamme ja verkostoidutaan. 

Yhteystiedot

Nina Lappalainen, [email protected] 0400 308767