Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Tamora Oy

www.tamora.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu - oikeat tuotteet oikeaan hintaan

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 3,5 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

Tuotteistaminen tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti. Olennaista on tunnistaa, mikä tuottaa asiakkaalle hyötyä ja mitä hän haluaa ostaa ja millä hinnalla. Valmennamme sinut konkretisoimaan tuotteet ja palvelut tältä pohjalta. Miten tieto hyvin tuotteistetuista ratkaisuista saadaan asiakkaille? Mitkä ovat myynnin ja markkinoinnin kanavat ja välineet? Ja miten sinä yrittäjänä voisit rakentaa vahvaa mainekuvaa itsellesi? 

Opit ottamaan käyttöön asiakaslähtöiset sosiaalisen median kanavat, sekä mm. palvelumuotoilun välineitä kuten asiakasprofiloinnin ja Business Model Canvaksen. Nämä mallit tuovat hyvää raamia ideoiden tarkasteluun.

Palvelumme koostuu sinulle räätälöidystä yksilöohjauksesta. 
Tapaamme yksilöcoachauksen merkeissä 1-2 kertaa joko etänä tai paikan päällä.
Ensimmäisen tapaamisen aluksi kirkastamme palvelun tavoitteen sinun tarpeeseesi pohjautuen.
Sitten pureudumme konkretiaan ja teemme sinulle ehdotuksen jatkotoimenpiteistä. 
Lopuksi kokoamme kaiken yhteen yrityksen omaksi tuotteistamisen ja palvelumuotoilun käsikirjaksi, joka toimii oppaanasi myös jatkossa.

Yhteystiedot

Sauli Käyhkö, [email protected], 0445334862