Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Proinno Oy

proinno.fi

Koulutusmuoto: Verkko-ohjaus
Kieli: suomi

LiiketoimintaStartti

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 9 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

Kuvaus

Selvitetään yhdessä liiketoiminnan eri osa-alueiden ja/tai rahoitukseen liittyvä kehittämisen tarve, kiteytetään tavoitteet, tehdään käytännön työskentelyä sekä suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Opit suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä. Suunnitelmallisuus auttaa keskittymään oikeisiin asioihin, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne. Se säästää aikaa ja rahaa ja tuo uskottavuutta yritykselle. Toteutus on käytännönläheinen, jossa selkeytetään ja tehostetaan toimintaa, saat toimivia työkaluja sekä ohjausta käytännön toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Palvelu koostuu neljästä sparraus-tapaamisesta, joiden tavoitteena on luoda selkeät tavoitteet liiketoimintaosaamisen ja rahoituksen kehittämiseksi: valitaan 1-3 tärkeintä kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi.

Lue lisää LiiketoimintaStartista

Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi:

•  Liiketoiminnan eri osa-alueiden selkeyttäminen ja tehostaminen

•  Päivittäisen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

•  Henkilöstön ja itsensä johtaminen

•  Prosessien tunnistaminen, kuvaaminen ja kehittäminen

•  Digitaalisten perustyökalujen hyödyntäminen

•  Vuosikello ja toiminnan suunnitelmallisuus

•  Lean-periaatteisiin pohjautuva toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

•  Rahoituksen suunnittelu

Työskentelymme sisältää 4 tapaamista seuraavasti:

Palvelu käynnistyy tunnin starttitapaamisella, jonka jälkeen meillä on kaksi (2) puolentoista tunnin henkilökohtaista sparrausta etänä. Lopuksi viimeistelemme työn tuloksen yhdessä ja käymme palautekeskustelun yhteistyön onnistumisesta.

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään yrityksellesi konkreettisia toimenpiteitä.

Startti 1, kesto 1 tunti (etä)

Palvelu käynnistyy starttitapaamisella (etä), jossa tutustumme, keskustelemme kehitystarpeestasi ja sovimme palvelun toteuttamisesta: tavoitteet, sisältö, aikataulut ja työskentelytavat.

Sparrausklinikka 2, kesto 1,5 tuntia (etä)

Saat ohjausta ja käytännön apua oman kehittämisen kohteen käytännön työstämisessä.

Sparrausklinikka 3, kesto 1,5 tuntia (etä)

Saat ohjausta ja käytännön apua oman kehittämisen kohteen käytännön työstämisessä.

Sparrausklinikka 4, kesto 30 minuuttia (etä)

Toteutuksen loppuunsaattaminen, konkreettinen lopputulos ja opit liiketoiminnan kehittämisestä, jota voit hyödyntää heti käytännössä. Työskentelyn arviointi ja seuraavien toimenpiteiden opastus.

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (4-10 yritystä) yhteiskehittämisen kahden (2) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 2,5 tuntia/työpaja sekä tunnin startti- ja päätöstapaaminen.  

Yhteystiedot

Nina Lappalainen, [email protected] 0400 308767