Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Etula Group Oy

etula.fi/

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

Talous ja hinnoittelu kuntoon!

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 7 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 2 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

Yrityksen tulokseen ja sitä myötä yrittäjän palkanmaksukykyyn voi vaikuttaa joko kulurakennetta tehostamalla tai sitten lisäämällä tulopuolta eli kehittämällä tuotteiden sekä palveluiden myyntiä ja hinnoittelua.

Kulurakenne pitää sisällään jo varmasti sinulle tuttuja kulueriä, mutta yhdessä voimme tarkastella löytyykö yrityksestäsi sellaisia kuluja tai toimintamalleja, jotka ovat suhteessa liian suuria liikevaihtoon nähden tai joita kannattaisi tehostaa ja priorisoida. Yksi merkittävä kannattavuuteen liittyvä seikka on myös yrittäjän oma ajankäyttö, josta monesti iso osa kuluu asioiden pyörittämiseen ja hallinnointiin. Priorisoimalla ja kohdentamalla tätä ajankäyttöä, voidaan tehoton kuluerä muuttaa arvoa tuottavaksi resurssiksi ja vähentää paljon turhaa stressiä.  

Hinnoittelu ja oikeanlaisen ansaintamallin löytyminen on puolestaan yksi avaintekijä kestävässä liiketoiminnassa. Liian usein valitsemme markkinahinnan tai aloittavat yritykset usein jopa sitä hiukan alemman hinnan ilman, että hinnoittelu nähtäisiin mahdollisuutena erottautua ja osana brändiä. Hinnoittelu on osa viestintää ja vaikuttavaa markkinointia asiakkaan suuntaan. Toimivalla hinnoittelulla sekä saat että pidät asiakkaasi ja viestit yrityksesi arvoista.

Palvelun runko:

Tässä palvelussa tarkastellaan yrityksesi molempia kannattavuuteen liittyviä seikkoja eli kulurakennetta että liikevaihdon kehittämistä erityisesti toimivan hinnoittelun näkökulmasta. Riippuen yrityksen tarpeesta, voimme keskittyä myös erityisesti vain toiseen osa-alueeseen.

Palvelu sisältää kolme tapaamiskertaa, joista ensimmäinen on lyhyt, noin 1 tunnin kestävä tutustuminen yrityksen tilanteeseen. Tämän jälkeen on vielä 2 x 3 tunnin mittaista tapaamista, joissa työstetään aihetta syvemmin. Lisäksi tarjoamme sinulle erilaisia työkaluja ja tehtäviä, jotka tukevat kehittämistyötäsi tapaamisten välillä ja pohjustavat käsiteltävää aihetta.

Työskentelytapamme on sparraava ja auttava. Haastamme ajattelemaan ja oivaltamaan, mutta ennen kaikkea haluamme vahvistaa osaamistasi sekä yrityksesi edellytyksiä menestyä.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos kaipaat lisätietoja.

Yhteystiedot

Marjaana Etula, 044-5648792