Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

OBN Business Engine

www.businessengine.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 16 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

 

Palvelun sisältönä opastetaan analysoimaan nykyinen tuote-/palvelutarjonta. Miten asiakkaat ovat ottaneet tuotteet/palvelut vastaan ja mikä on ollut palaute. Määritellään kehittämistavoite, esimerkiksi täysin uuden tuotteen/palvelun perusmäärittelyt tai nykyisten kehittäminen. Pyritään selvittämään yhdessä, onko haaste itse tuotteessa/palvelussa, vai eikö tuotetta saada markkinoinnillisesti ja myynnillisesti vietyä tehokkaasti asiakkaille. Opastetaan laatimaan tiivis suunnitelma, johon kuvataan tehdyt havainnot, strategiset johtopäätökset ja päätetyt toimenpiteet. 

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Työssä on voimakas sparraava ote ja pyritään siihen, että yrittäjälle kertyy prosessissa myös aitoa omaa osaamista tulevaisuuden itsenäistä työskentelyä varten. Konkreettisena menetelmänä voidaan käyttää palvelumuotoilun työkaluja, mm. palvelupolku, palvelun kontaktipisteet sekä palvelun prototypointi. Työssä pyritään yhdistämään loogista liiketoiminnallista ajattelua sekä luovaa, oikeasti uutta tuottavaa ideointia.

Käytämme projektiin tarpeeksi aikaa ja näin pyrimme varmistamaan, että yrittäjä oikeasti hyötyy osaamisemme käytöstä. Emme usko pikaneuvoihin, vaan aitoon kanssakäymiseen ja avoimiin valmentaviin keskusteluihin. Usein toteutus sisältää 2-4 kpl palavereja, joista kunkin kesto on 1-3 tuntia. Tämän lisäksi työmme sisältää ennakkovalmistelua ja muuta itsenäistä työskentelyä. Business Enginen asiantuntijat ovat olleet auttamassa vähintään 200 tuotteen tai palvelun kaupallistamista ja kehittämistä. Esimerkiksi näistä projekteista noin 80 on toteutettu Business Finlandin innovaatioseteli -rahoituksella, joten voimme auttaa sinua myös julkisen rahoituksen kysymyksissä.  

Yhteystiedot

Mikko Pesonen, Unit Manager, Business Engine, [email protected], 044 0321 297