Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Etula Group Oy

etula.fi/

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

Lisää asiakkaita! Enemmän myyntiä!

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 7 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 2 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

Nuoren yrityksen tärkein tehtävä on markkinointi ja myynti. Pienelläkin budjetilla on mahdollista saada hyvää tulosta, kun kohdistaa myynnin ja markkinoinnin oikein. Maailma muuttuu ja siksi yritysten markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittäminen on tärkeää, ei pelkästään yrityksen kasvun, vaan myös liiketoiminnan kannattavuuden vuoksi. Uusia markkinointikanavia tulee koko ajan lisää ja sekä asiakkaiden huomiosta että rahoista kilpaillaan koko ajan kovemmin. Paraskaan tuote ei myy enää itse itseään. Markkinoinnin tehtävä on auttaa asiakasta löytämään yritys tuotteineen ja myynnin tehtävä on tehdä ostamisesta helppoa. Tavoitteena on sitouttaa asiakas yritykseen ja saada asiakas suosittelemaan yrityksen tuotteita eteenpäin.

Markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittämisen yksilöohjaus koostuu kolmesta tapaamisesta ja kattavista verkkomateriaaleista. Kuusi vaiheinen kokonaisuus lähtee liikkeelle alkukartoituksesta, jotta jokainen osallistuja osataan huomioida yksilöidyllä tavalla. Räätälöidyn alkukartoituksen tarkoitus on saada yrittäjä pohtimaan tärkeitä kysymyksiä oman yrityksen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Osaamisen kehittymiselle asetetaan tavoitteet heti alussa, joiden täyttymistä seurataan ohjauksen edetessä.

Valmentajana toimii Outi Syrjälahti. Hänellä on kaksi omaa yritystä, joiden myynnistä ja markkinoinnista hän vastaa itse 100%:sesti. Koulutukseltaan Outi on markkinointiviestinnän tradenomi ja yrittäjyyden maisteri (MBA). Outilla on lähes 25 vuoden kokemus myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä, johtamisesta ja toteuttamisesta. Erityisenä intohimona Outilla on kotimaisten ja paikallisten tuotteiden ja palveluiden kysynnän kasvattaminen.  

Valmennus sopii kaikille tuoreille yrittäjille, jotka ajattelevat, että jotain pitäisi tehdä, mutta miettivät mistä lähteä liikkeelle. Ei haittaa, vaikka yrityksen markkinointibudjetti on nolla. Aina löydetään helposti toteuttavat keinot myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Valmennuksen keskiössä on erityisesti digitaalinen myynti ja markkinointi.

Yhteystiedot

Outi Syrjälahti, 040-5912033