Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Doama Solutions Oy

www.doama.fi/

Koulutusmuoto: Verkko-ohjaus
Kieli: suomi

Käytännön myynti ja markkinointi - vauhtia liiketoimintaan!

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 7 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

 

Markkinointi- ja myyntiosaaminen: Palvelu rakentuu sekä myynnin että markkinoinnin osalta konseptiin, jossa asiakkaalle rakennetaan “5-5-5” -malli joko: (1) myynnille tai (2) markkinoinnille.

Konkreettisessa myynnin mallissa on neljä vaihetta:

  1. potentiaalisten asiakkaiden / asiakasryhmien listaus 5 kpl sekä päättäjien yhteystiedot: yrityksen nimi, päättäjän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  2. myynti- / esittelykirjeen rakenteen tekeminen yhdessä
  3. mahdollisen puhelun rakenteen suunnittelu yhdessä
  4. koko myyntiprosessin läpiviennin ja aikataulutuksen käytännön suunnittelu

Mallin perusta sykleittäin: 5 asiakasta, 5 lähetettyä postia, 5 soittoa

Yrittäjänä saat: Asiakasryhmien listauksen jossa päättäjien yhteystiedot, joka toimii CRM-listana tuleville kontakteille. Selkeän markkinointiviestin, jota voi monistaa, rohkeuden kontaktoida, myyntiliidejä, jotka tuottavat myyntiä. Systemaattisen tavan myydä, joka on vakaa perusta kasvun rakentamiselle.

Konkreettisessa markkinoinnin mallissa on neljä vaihetta:

  1. ydinviestin teroittaminen
  2. asiakkaiden / asiakasryhmien identifioiminen / nimeäminen 5 kpl
  3. markkinointikanavien valitseminen asiakkaiden / asiakasryhmien mukaan
  4. karkean markkinointisuunnitelman tekeminen

Mallin perusta: 5 asiakasryhmää, 5 viestiä, 5 viestintätoimenpidettä valituissa kanavissa.

Koska konkreettinen työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, sitouttaa asiakas itse itsensä toteuttamaan neuvonnassa aloitettua työtä. 

Yrittäjänä saat: Viisi tunnistettua kohderyhmää, joille on helppo monistaa viestejä eteenpäin. Yksi yhdessä tehty somekampanja valittuihin kanaviin, verkkosivujen sisältöjen vastaavuus kohderyhmille ja yhdessä tehdyn, selkeän markkinointisuunnitelman itsenäistä tekemistä varten.

Palvelu toteutetaan asiakkaan toivomusten mukaan 2-3 verkkotapaamisen aikana.

Yhteystiedot:

Juho Ikonen, p. 043 824 2290, [email protected]