Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Co4.work Oy

co4.work/

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

Buustia liiketoimintaan myynnillä, markkinoinnilla, palvelumuotoilulla ja skaalautuvuudella

ii Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 2,5 t
Ryhmävalmennus 4,50 t
Verkkomateriaalit 2 t
Vertaisryhmätoiminta 4,5 t

 

Buustia liiketoimintaan myynnillä, markkinoinnilla, palvelumuotoilulla ja skaalautuvuudella

Yrittäjyysbuusti-palvelu koostuu yksilöohjauksesta, säännöllisistä Teams-tapaamisista ja verkostoitumistilaisuuksista sekä pääsystä materiaalipankkiin, jossa on myyntiin, markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyviä linkkejä ja pohjia.  

Yrittäjyysbuusti on tarkoitettu sinulle esimerkiksi, jos: 

  • Haluat kehittää markkinointia tukemaan yrityksen visiota ja myyntiä. 
  • Teet jo markkinointia, mutta et saa odotettuja tuloksia. 
  • Tarvitset selkeän pelisuunnitelman myynnin ja/tai markkinoinnin tueksi. 
  • Haluat muotoilla palveluja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. 
  • Kiinnostut palvelujen skaalautuvuudesta. 
  • Sinulla on jo tarvittavat tiedot, mutta jokin uskomus tai pelko estää myynnin ja markkinoinnin edistämisen, esimerkiksi pelko näkyväksi tulemisesta. 

 

Käytössäsi on monipuolista osaamista, tarvitsetpa sitten apua palvelumuotoiluun, myyntiin, markkinointiin, skaalautuvuuteen tai muuten haluat vertaistukea yritystaipaleesi alkuun.  

1) Palvelumuotoilu  

Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä paremmin voit tarjota heille kiinnostavia palveluita ja samalla helpottaa heidän ostopäätöstensä tekemistä. Valmennuksen avulla voit määritellä asiakkaasi, heidän tarpeensa ja kuinka oma tuotteesi tai palvelusi ratkaisee heidän ongelmansa ja tarjoaa hyötyjä. Voit myös luoda erilaisia palvelupaketteja, määritellä hinnoittelua ja kehittää etenemissuunnitelman. 

2) Markkinointi 

Markkinoinnin avulla voit tukea yrityksesi visiota ja myyntiä ja viestit asiakkaillesi, mitä tarjoat ja miten. Valmennuksessa voimme aloittaa strategisesta ytimestä, kuten visiosta, missiosta, arvoista ja tarinasta. Sen jälkeen voimme määritellä kohderyhmät, viestintätavan, ydinviestit sekä kanavat. Lopuksi sovimme etenemistavasta ja mittareista, joilla tuloksia seurataan. 

3) Skaalautuvuus 

Skaalautuvuus tarkoittaa sitä, miten yrittäjänä pystyt laajentamaan tuotteesi tai palvelusi käyttöä yhä useammalle asiakkaalle ilman merkittäviä lisäkustannuksia tai tehokkuuden heikkenemistä. Valmennuksessa voit uudelleenmääritellä liiketoimintamalliasi ja hahmottaa, mitä skaalautuminen edellyttää osaamisen, henkilöstön, teknologian ja prosessien näkökulmasta. Lopuksi voimme sopia etenemistavasta ja mittareista, joilla seuraamme saavutettuja tuloksia. 

4) Myynti  

Myynti pohjimmiltaan tarkoittaa asiakkaan auttamista. Valmennuksen teemat voivat vaihdella potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisesta hyötyjen ja arvon kuvaamiseen tai myyntipuheen luomiseen ja tarjousten laatimiseen. Valmennuksessa voidaan käsitellä myyntiprosessin kehittämistä, digitaalista läsnäoloa sekä myynnin ja markkinoinnin yhteispeliä. 

5) Muut yrittäjyyteen liittyvät taidot 

Mitä paremmin yrittäjä voi itse ja osaa johtaa itsensä ja muita, sitä paremmin myös yritys menestyy. Valmennuksen avulla voit keskittyä yrittäjyyden ja johtamisen taitojen kehittämiseen. Valmennuksen aikana opit, miten voit paremmin huolehtia omasta hyvinvoinnistasi, johtaa itseäsi ja muita, sekä kehittää vuorovaikutus- ja tunnetaitojasi. Valmennuksessa voit myös pysähtyä ja käsitellä ajatuksia ja tunteita, jotka ovat estäneet siirtymisen yrittäjyyden seuraavalle tasolle. 

Yhteystiedot

Tiina Sjögren, [email protected], p. 050 5334338