Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Pirkanmaan Yrityskummit ry

www.yrityskummit.net

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi

Liiketoimintaprosessit ja rahoitus

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 5 h

 Kuvaus

Tavoitteena on valittujen liiketoimintojen kehittäminen, tunnistettujen haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä tavoitteiden kirjaaminen. Liiketoimintaprosessit ovat asiakaslähtöisiä. Liiketoimintaprosessien kehittäminen tuo asiakasnäkökulman konkreettisesti mukaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistyöhön. Liiketoimintaprossessien tavoitteena on lisätä yrityksen kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuviin markkinoihin sekä parantaa yrityksen tehokuutta ja kannattavuutta.

Palvelu aloitetaan tapaamisella ns. mentorointiklinikalla, jossa mukana on 3-4 asiantuntijaa (mentoria) sekä yrittäjä(t). Mentorointipaja kestää kaksi tuntia, jonka aikana käydään läpi pääpiirteittäin seuraavat asiat:
 

 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja valinta
   
 • Nykytilanteen läpikäynti
   
 • Tavoitteiden määrittely
   
 • Toimintasuunnitelma
 •  
 • Rahoitusvaihtoehtojen kartoittaminen


Kehittämispajalla käsitellään normaalisti mm. seuraavia aihealueita:

Myynti- ja markkinointi, tuotteistaminen, hinnoittelu, talous- ja rahoitus sekä kasvu ja kansainvälistyminen.
Asiakasyritys valitsee itselleen mentorin mentoripajassa mukana olleista asiantuntijoista. Tämän jälkeen mentorin ja yrittäjän yhteistyö alkaa.
Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan ja sitä lähdetään toteuttamaan yhteistyössä. Mentori on yrittäjän käytössä palvelun alkamisesta neljän kuukauden ajan. Ennen prosessin päättymistä pidetään vielä ns. loppukatselmus mentoripajassa alkuperäisellä kokoonpanolla. Katselmuksessa todetaan saavutetut tulokset ja ohjataan jatkuvan kehityksen polulle. Lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus hyödyntää koko kummiverkostoa sekä yhteistyökumppaniverkostoamme kyseisen ajan.

Yhteystiedot

www.yrityskummit.net Tapani Kaskela s-posti: [email protected], p. 0503039000