Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

OBN Business Engine

www.businessengine.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

Markkinointi ja myynti

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 16 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

 

Palvelun sisältönä opastetaan nykyisen myynnin ja markkinoinnin analysointia, mm. myynnin luvut ja tuloksellisuus. Missä asioissa on parannettavaa ja mitä toimenpiteitä on tavoitteiden saavuttamiseksi syytä tehdä. Käsiteltäviä aiheita voivat olla mm. asiakassegmentointi, kilpailijoiden benchmarkkaus, myynti- ja markkinointikumppanit, brandin määrittely, markkinointiviestinnän toimenpiteet, tuotteiden tai palvelujen markkinoinnillinen tuotteistus sekä miten asiakkaita myynnissä konkreettisesti lähestytään. Opastetaan sparraamalla luomaan tiivis toimenpidesuunnitelma. Avustetaan myös tarvittaessa myynti- ja katelaskelmien laatimisessa.   

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Työssä on voimakas sparraava ote ja pyritään siihen, että yrittäjälle kertyy prosessissa myös aitoa omaa osaamista tulevaisuuden itsenäistä työskentelyä varten.

Käytämme projektiin tarpeeksi aikaa ja näin pyrimme varmistamaan, että yrittäjä oikeasti hyötyy osaamisemme käytöstä. Emme usko pikaneuvoihin, vaan aitoon kanssakäymiseen ja avoimiin valmentaviin keskusteluihin. Usein toteutus sisältää 2-4 kpl palavereja, joista kunkin kesto on 1-3 tuntia. Tämän lisäksi työmme sisältää ennakkovalmistelua ja muuta itsenäistä työskentelyä. Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman tai muiden dokumenttien kommentointia ja kehittämistä. Business Enginen asiantuntijat ovat olleet auttamassa noin 1 000 suomalaisen yrityksen perustamista tai alkutaivalta. Markkinoinnin ja myynnin kehittämisprojekteja olemme toteuttaneet useita kymmeniä eri toimialoilla eri puolilla Suomea, niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille. 

Yhteystiedot

Mikko Pesonen, Unit Manager, Business Engine, [email protected], 044 0321 297