Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Y4 Works Oy

y4works.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi

Kirkasta konseptia, vaikuta markkinoinnilla ja kehitä yrittäjyystaitojasi lakisääteiset velvoitteet ja myyntivaltit huomioiden!

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 3 t
Ryhmävalmennus 4 t
Verkkomateriaalit 1 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 

Kuvaus

Yrittäjyysbuusti-palvelu koostuu räätälöidystä ja henkilökohtaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää yhteensä 3 tuntia tehokasta yksilöohjausta sekä mahdollisuuden osallistua 2-3 kertaa vuodessa järjestettäviin teemailtoihin. Teemoja ovat tarpeista riippuen esim. käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu ja palvelumuotoilu, omien taitojen tunnistus, pitchaus ja markkinointi. Tutustutaan yrityksesi nykytilaan ja tarpeisiin henkilökohtaisessa alkukartoituksessa, ja valitaan yhdessä neuvontasisältö vastaamaan tarpeitasi.

Neuvontasisällöt on jaettu viiteen päämoduuliin, joiden puitteissa rakennamme kokeneen yritysneuvojan johdolla palvelun tukemaan yrityksesi toimintaa. Talostamme löytyy monipuolinen osaaminen yrityselämän eri osa-alueisiin kuten myynti & markkinointi, rahoittamisratkaisut, yrittäjän lakisääteiset velvoitteet, rekrytointi & työllistäminen. Saat tueksi etenemissuunnitelman ja pääsyn kattavaan materiaalipankkiimme. Neuvonta toteutetaan lähtökohtaisesti kasvotusten tai etäyhteyden avulla. Toimimme myös paikallisesti Tampereen toimipisteellämme, ja neuvonnat pidetään myös englanniksi.

Konseptilla selkeyttä
Sanallista yrittäjän suunnitelma Lean Canvas -metodia hyödyntäen. Syvenny liiketoiminnan ongelman, ratkaisun, lisäarvon, asiakaskanavien sekä meno- ja tulovirtojen sanallistamiseen sekä kehittämiseen yhdessä neuvojan kanssa.

Perusteet haltuun
Yritykseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet käydään yhdessä yrittäjän kanssa. Yrittäjää autetaan hahmottamaan viranomaisvelvoitteet, kehitystarpeet koon mukaan sekä mahdolliset ostopalvelut. Näitä ovat mm. kirjanpito, tilinpäätös ja työnantajuuden velvoitteet.

Vaikuta markkinoinnilla
Tutki markkinoinnin tilaa ja kehitystarpeita yhdessä neuvojan kanssa. Opi selkeyttämään yrityksesi ja tuotteesi eheänä, selkeänä kokonaisuutena. Yritystyypistä riippuen tämä voi tarkoittaa joko tarinallistamista, visuaaleihin perehtymistä tai pitchin treenaamista.

Tehosta myyntiä
Sparraa yrityksellesi oikein mitoitetut myyntitoimet, joilla saavutat toimintasi synnyttämiseen ja kasvattamiseen tarvitut volyymit. Kasvata yritystäsi moderneilla myynnin välineillä ja toimivilla prosesseilla.

Yrittäjyystaidoilla varmuutta
Yrittäjyyteen liittyy myös joukko ydinliiketoimintaan liittymättömiä taitoja. Sparraa neuvojan kanssa asennoitumaan rakentavasti ja vastuullisesti tulevaisuuteen. Opi onnistumaan mm. työnantajuudessa, johtajuudessa, verkostoitumisessa tai taloudenpidossa.

Yhteystiedot
www.y4works.fi
Marika Tuovinen, [email protected]0447418648

Yhteystiedot

www.y4works.fi / Marika Tuovinen, [email protected], 044 7418648 & Sara Kainulainen, [email protected], 041 3137692