Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

OBN Business Engine

www.businessengine.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

Liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman päivittäminen

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 16 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

 

Palvelun sisältönä opastamme nykyisen liiketoiminnan ja talouslukujen analysointia. Tavoitteena on keskittyä liiketoiminnan kasvua rajoittaviin pullonkauloihin sekä asioihin, jotka toisivat mahdollisimman pienillä resursseilla mahdollisimman paljon uutta liiketoimintaa ja liikevaihtoa. Opastamme tarvittaessa päivittämään yrityksen koko strategiaa, ennen kaikkia asiakassegmentointi, asiakashankinta sekä tuote- ja palveluportfolio. Myös verkostoitumisella ja yhteistyöllä muiden kanssa voidaan saada uutta liiketoimintaa aikaan. Tarvittaessa käsitellään yhdessä myös muita yrittäjälle tärkeitä liiketoimintasuunnitelman aiheita, kuten rahoituslaskelmat, rahoituksen hakeminen tai riskienhallinta. Avustetaan laatimaan yhdessä asiakkaan kanssa päivitetty versio liiketoiminta- tai rahoitussuunnitelmasta.

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Työssä on voimakas sparraava ote ja pyritään siihen, että yrittäjälle kertyy prosessissa myös aitoa omaa osaamista tulevaisuuden itsenäistä työskentelyä varten. 

Käytämme projektiin tarpeeksi aikaa ja näin voimme taata, että yrittäjä oikeasti hyötyy osaamisemme käytöstä. Emme usko pikaneuvoihin, vaan aitoon kanssakäymiseen ja avoimiin valmentaviin keskusteluihin. Usein toteutus sisältää 2-4 kpl palavereja, joista kunkin kesto on 1-3 tuntia. Tämän lisäksi työmme sisältää ennakkovalmistelua ja muuta itsenäistä työskentelyä, kuten nykyisen liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien tarkkaa läpikäyntiä. Business Enginen asiantuntijat ovat analysoineet ja antaneet liiketoimintaneuvoja yli 1 000 aloittavalle yritykselle. TE-toimiston starttirahalausuntoja asiantuntijamme ovat laatineet noin 1 000 kpl ja lisäksi olemme sparranneet liiketoiminnan kehittämistä esimerkiksi KasvuOpeniin liittyen yli 50 kasvuyritykselle. 

Yhteystiedot

Mikko Pesonen, Unit Manager, Business Engine, [email protected], 044 0321 297