Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti

 

Proinno Oy

proinno.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Kieli: suomi

PalvelumuotoiluStartti

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 9 t
Ryhmävalmennus 0 t
Verkkomateriaalit 0 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

Tuotteista palvelusi ja vauhdita liiketoimintaasi.

Opit parantamaan asiakasymmärrystäsi, perehdyt palvelumuotoilun menetelmiin ja opit tuotteistamisen prosessin. Kehittämisen kohteena voi olla tuote tai palvelu, josta haluat saada toimivamman ja myyvän.

Saat apua myös hinnoitteluun ja kannattavuuden parantamiseen.

Tuotteistamisella ja palvelumuotoilulla voit luoda kilpailuetua, jota ei voi kopioida. Kehittämällä sujuvia palvelupolkuja ja parantamalla asiakkaiden kokemusta palvelusta, varmistat asiakastyytyväisyyttä ja saat vauhtia myyntiin.

Palvelu koostuu neljästä sparraus-tapaamisesta, joiden aikana luodaan selkeät tavoitteet tuote- ja palvelukehitykselle: valitaan 1-3 tärkeintä kehittämisen kohdetta, haetaan niihin yhdessä parhaat ratkaisut ja laaditaan suunnitelma niiden käytäntöön viemiseksi. Esimerkiksi tuotteistetaan yhdessä tärkein palvelusi: mitä, kenelle, miksi, miten ja mihin hintaan palvelusi tuotetaan sekä askelmerkit suunnitelman toteuttamiseksi.

Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään konkreettisia toimenpiteitä.

Lue lisää PalvelumuotoiluStartista

Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi:

• Tuote-/palvelutarjonnan analysointi ja kehitystarpeet
• Nykyisten palvelujen kehittäminen ja tuotteistaminen
• Uuden palvelun ideointi ja tuotteistaminen
• Uudistetaan nykyistä ansainta- ja liiketoimintamallia tai kehitetään kokonaan uutta liiketoimintaa.
• Hinnoittelu
• Asiakasprofiilien määrittäminen
• Asiakaspalalutteiden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
• Palvelupolut ja palveluprosessien kehittäminen

Työskentelymme sisältää 4 tapaamista seuraavasti:

Palvelu käynnistyy tunnin starttitapaamisella, jonka jälkeen meillä on kaksi (2) puolentoista tunnin henkilökohtaista sparrausta etänä. Lopuksi viimeistelemme työn tuloksen yhdessä ja käymme palautekeskustelun yhteistyön onnistumisesta.

Työ tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, mutta myös molemmat osapuolet tekevät itsenäistä työtä. Asiakkaalle voidaan antaa ns. kotitehtäviä. Toteutus on käytännönläheinen, jossa työstetään konkreettisia toimenpiteitä.

Startti 1, kesto 1 tunti (etä)

Palvelu käynnistyy starttitapaamisella (etä), jossa tutustumme, keskustelemme kehitystarpeestasi ja sovimme palvelun toteuttamisesta: tavoitteet, sisältö, aikataulut ja työskentelytavat.

Sparrausklinikka 2, kesto 1,5 tuntia (etä)

Saat ohjausta ja käytännön apua oman kehittämisen kohteen käytännön työstämisessä.

Sparrausklinikka 3, kesto 1,5 tuntia (etä)

Saat ohjausta ja käytännön apua oman kehittämisen kohteen käytännön työstämisessä.

Sparrausklinikka 4, kesto 30 minuuttia (etä)

Toteutuksen loppuunsaattaminen, konkreettinen lopputulos ja opit tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta, jota yrittäjä voi hyödyntää käytännössä. Työskentelyn arviointi ja seuraavien toimenpiteiden opastus.

RYHMÄVALMENNUS 

Toteutus voidaan järjestää myös useamman yrityksen yhteisenä (4-10 yritystä) yhteiskehittämisen kahden (2) työpaja-sarjana, jolloin työpajan kesto on 2,5 tuntia/työpaja sekä tunnin startti- ja päätöstapaaminen.       

Yhteystiedot

Nina Lappalainen, [email protected] 0400 308767