Työpaikkaruotsi

 

Acolad Finland Oy

www.acolad.com/fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkaruotsi

Onko yrityksessäsi ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, joiden ruotsin kielen taito ei ole riittävä työtehtävien hoitamiseen? Tiesitkö, että voit saada TE-keskukselta rahoitusta ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kielitaidon kehittämiseen?

Parempi kielitaito auttaa työntekijöitä onnistumaan työssään ja edistää heidän integroitumistaan työpaikkaan ja Suomeen. Työntekijöiden kielitaidolla voi olla myös selkeitä vaikutuksia esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja työn tuloksellisuuteen.

Acolad tarjoaa koulutusta rekrytoitavan ulkomaalaistaustaisen työntekijän kielitaidon kehittämiseen (RekryKoulutus), ulkomaalaistaustaisen henkilöstön kielitaidon kehittämiseen (TäsmäKoulutus) sekä irtisanottujen ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kielitaidon kehittämiseen (MuutosKoulutus).

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Työpaikkaruotsi-koulutuksen tavoitteena on saada työntekijälle paremmat valmiudet selviytyä ja onnistua työssä ja työpaikan viestintätilanteista ruotsin kielellä. Koulutus sisältää pääasiassa työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen kartuttamiseksi. Koulutuksen sisällössä ja suunnittelussa otetaan huomioon työpaikan aidot viestintämateriaalit ja –tilanteet ja se linkittyy suoraan opiskelijoiden päivittäiseen työhön.

Acoladin innostavilla kouluttajilla on pitkä kokemus ruotsin opettamisesta vieraana kielenä ja he ovat erikoistuneet opettamaan juuri niitä taitoja, joita ulkomaalaistaustainen työntekijä tarvitsee sopeutuakseen suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin. Koulutuksissamme käytetään monipuolisia digitaalisia oppimateriaalejamme tai ruotsin kielen oppikirjoja.

Esimerkkejä Acoladin koulutusten sisällöistä:

  • Ammatillisen ruotsin kielen perusteet
  • Asiakaspalvelun ruotsi (kohdennettu eri toimialoille, esimerkiksi ravintola-ala, myyntityö, puhtaanapitoala, julkinen liikenne)
  • Asiantuntija-alojen työpaikkaruotsi, esimerkiksi IT-ala
  • Hoiva-alan ruotsi

Katso videolta, miten ja miksi Lindström järjestää työntekijöilleen kielikoulutusta: https://youtu.be/yAZTQdqmpfQ.

Ota yhteyttä ja kysy lisää työpaikkaruotsin koulutuksesta!

Acoladin asiakaspalvelu

[email protected]

+358 400 800 440

Yhteystiedot

[email protected]

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: