Työpaikkaruotsi

 

Palvelut

Työpaikkaruotsi

Työpaikkaruotsin tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään ruotsin kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin.

Työpaikkaruotsi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Koulutus räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta.

Työpaikkaruotsi soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori - valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat - voi käyttää palvelua.

Työpaikkaruotsi taipuu käytettäväksi yrityksen eri vaiheissa ja etenkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä. Työpaikkaruotsia voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena..

Valitse alue

Jätä yhteydenottopyyntö valitsemalla alue. Sen jälkeen valitse palvelu ja lähetä yhteydenottopyyntö alareunan napista.

Alueet on jaettu seuraavasti:

  • Uusimaa
  • Kaakkois-Suomi
  • Varsinais-Suomi
  • Pohjanmaa

Työpaikkaruotsi