Aloittava yrittäjä



Valmennuskeskus Public

Yrityksen hallinto ja talous

Valmennuskeskus Public

Myynti, markkinointi sekä
tuotekehitys

Cimson Koulutuspalvelut Oy

Yrittäjän starttiohjaus – jotta
tiedät mitä pitäisi tietää

EK-Tilit Oy

Starting a company

EK-Tilit Oy

Yrityksen hallinto ja talous

EK-Tilit Oy

Uudet digitaaliset
liiketoimintamallit

EK-Tilit Oy

Yrityksen perustaminen

Ensimetri Oy

Mahdollisuuksien Ensimetri –
Aloittavan yrittäjän palvelu

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK)

HiOMO

EK-Tilit Oy

Administration and finance of the
company

EK-Tilit Oy

New digital business models

Tammer-Lex Oy

Yrityksen perustamissparraus,
helpotusta yrityksen aloittamiseen

Valmennusmajakka

ИНТЕНСИВНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – Изучите все аспекты
и вопросы, касающиеся основания
предприятия

Spring House Oy

Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Spring House Oy

Kevytyrittäjyys ja itsensä
työllistäminen

Tammer-Lex Oy

Yritystoiminnan suunnittelu,
yritystoiminnan edellytykset,
liiketoimintasuunnitelma, verkostot

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Starting Package for a New
Entrepreneur

Omapaja Valmennus Oy

HIO Palvelumuotoilu liiketoiminnassa

Modify Consulting Oy

Make idea become success

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Onnistuneet omistajanvaihdokset ja
yrityskaupan vaiheet

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Startpaket för en blivande företagare

Suomen Lakitilitoimisto Oy

PRODUCTISATION AND SERVICE DESIGN
From idea to product, fine-tuning a
product idea into a profitable
product

Omapaja Valmennus Oy

INNO Työllistä itsesi kevytyrittäjänä

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Ownership change and trade sale
SUCCESSFUL STEPS IN OWNERSHIP CHANGE
AND TRADE SALE

Spring House Oy

Yrityksen perustaminen

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Yrityksen perustaminen

Valmennusmajakka

Improve profitability by smart
pricing and tax planning

Valmennusmajakka

More sales and customers using
digital marketing

Suomen Lakitilitoimisto Oy

Ideasta tuotteeksi, tuoteaihion
hiominen kannattavaksi tuotteeksi

Valmennusmajakka

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN TEHOPAKETTI –
Opi kaikki yrityksen perustamisen
osa-alueet

Suomen Lakitilitoimisto Oy

NEW ENTREPRENEUR, setting up a
business

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Aloituspaketti yrittäjälle

Valmennusmajakka

Entrepreneurship course – Learn all
areas of how to start a company

Valmennusmajakka

Hinnoittele oikein ja paranna
yrityksesi kannattavuutta

Valmennusmajakka

Lisää myyntiä ja asiakkaita
digimarkkinoinnilla

Tammer-Lex Oy

STARTTISPURTTI, Yrittäjäkurssi
käytännönläheisesti yrittämiseen,
kevytyrittäjyyteen,
franchising-yrittämiseen ja kaikille
toimialoille

Omapaja Valmennus Oy

ASKEL – Tuki yritystoimintaa
suunnittelevalle

Valmennusmajakka

НАЗНАЧАЙТЕ ЦЕНУ ПРАВИЛЬНО И ПОВЫШАЙТЕ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Modify Consulting Oy

Ideasta menestykseen