Palvelualusta.fi
 

 

SoMe Studio Oy

www.somestudio.fi

Koulutusmuoto: Ryhmäohjaus
Alue: Tampere
Kieli: suomi


Yrittäjän SoMe Startti yrittäjyyttä pohtivallePalvelukuvaus
Palvelun tavoitteena on tarjota aloittaville yrittäjille tietoa ja käytännön osaamista sosiaalisen median ja digitaalisen maailman mahdollisuuksista yrityksen markkinoinnissa.

Palvelu koostuu neljästä (4) tapaamisesta. Valmennusten lisäksi valmennuksessa oleville tarjotaan verkkomateriaalia Google Drivessa, sekä ryhmämuotoinen sosiaalisen median vertaistuki- ja keskusteluryhmä Facebook -alustalla. Keskusteluryhmässä on mahdollista myös kysyä neuvoa ja tukea koulutuksen valmentajalta.


Palvelun sisältö
Palveluun kuuluu seuraavat koulutussisällöt,

  1. Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin perusteet markkinoinnissa
  a. Valmennustilaisuuden aikana tutustutaan digitaalisen maailman mahdollisuuksiin oman yrityksen markkinoinnissa. Tilaisuudessa esitellään erilaisia tapoja markkinoida digitaalisessa maailmassa

  2. Sosiaalisen median välineet – Twitter ja LinkedIn
  a. Valmennustilaisuudessa tutustutaan käytännössä sosiaalisen median välineistä Twitterin ja LinkedInin hyödyntämiseen oman itsen ja oman yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä. Tilaisuudessa opetellaan viestimään näissä kanavissa.

  3. Sosiaalisen median välineet – Instagram ja Facebook
  a. Valmennustilaisuudessa tutustutaan käytännössä sosiaalisen median välineistä Instagramin ja Facebookin hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnissa. Tilaisuudessa opetellaan viestimään näissä kanavissa.

  4. Sosiaalisen median suunnitelma
  a. Valmennustilaisuudessa tehdään jokaiselle osallistujille suunnitelma sosiaalisen median käyttöön oman yrityksen markkinoinnissa.

Palvelun tavoitteet
Palvelun tavoitteena on, että siihen osallistumisen jälkeen yrittäjyyttä pohtivalla henkilöllä on tiedossa, miten sosiaalisen median välineitä voidaan hyödyntää yritystoiminnassa, mahdollisuus arvioida eri keinojen tehokkuutta omien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kyky käyttää välineitä suunnitelmallisesti sekä ymmärrys siitä, olisiko sosiaalisen median avulla saatavissa asiakkaita henkilön liiketoiminta-alueella. Mikäli henkilö päättää hakeutua takaisin työelämään yrittäjyyden sijaan, koulutusten avulla hänellä on osaaminen käyttää välineitä tehokkaasti oman osaamisen markkinoinnissa työelämään hakeutumisessa.


Lisätiedot
Maria Rajakallio
040 586 2780
maria.rajakallio@somestudio.fi