Palvelualusta.fi
 

 

Y4 Works Oy

y4works.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi


Aloittavien yrittäjien neuvonta



Yrittäjyysbuustin aloittavien yrittäjien palvelussa yrittäjälle annetaan työkalut käynnistää yrityksensä onnistuneesti. Palvelu koostuu yksilöpalveluna alkukartoituksesta, neuvonnasta, loppusparrauksesta, etenemissuunnitelmasta sekä materiaalipankista. Palvelun neuvontasisällöt koostuvat kartoituksen lisäksi viidestä moduulista, joilla yrittäjän alkutaivalta mahdollistetaan kokeneen yritysvalmentajan tukemana hänen omia tarpeitaan vastaavasti:

1. Konseptista tekoihin. Yrittäjän suunnitelma sanallistetaan Lean Canvas -metodia hyödyntäen. Yrittäjää sparrataan syventymään liiketoiminnan ongelman, ratkaisun, lisäarvon, asiakaskanavien sekä meno- ja tulovirtojen sanallistamiseen sekä kehittämiseen yhdessä neuvojan kanssa.

2. Perustamisen hetki. Yrityksen perustamiseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet käydään yhdessä yrittäjän kanssa. Asiakasta autetaan hahmottamaan tarvitut viranomaisvelvoitteet sekä mahdolliset ostopalvelut. Näitä ovat mm. perustamisilmoitus, pankkiasiat, vakuutukset, tilitoimisto, työterveyshuolto ja yrittäjän tarvitsemat ulkoistukset. Kassavirran kannalta valinnoilla on myös ajallinen perspektiivi, sillä pienyrittäjällä ei ole usein varaa maksaa tyhjästä.

3. Markkinoinnin ja brändin perusteet. Yrittäjälle selkeytetään kuinka esitellä yrityksensä ja tuotteensa eheänä, selkeänä kokonaisuutena. Yritystyypistä riippuen tämä tarkoittaa joko tarinallistamista, visuaaleihin perehtymistä tai pitchin treenaamista.

4. Elä ja kasva myymällä. Myynti on yrityksen elinehto. Yrittäjälle sparrataan hyvin mitoitetut myyntitoimet, joilla hän saavuttaa toimintansa synnyttämiseen sekä kasvattamiseen tarvitsemansa keinot sekä volyymit. On luontaista alimitoittaa näitä operaatioita, mutta moderneilla myynnin välineillä ja hyvällä prosessilla yrittäjälle voidaan antaa onnistumisen välineet.

5. Yrittäjyystaidot. Yrittäjyyteen liittyy vahvasti toiminnallinen asenne sekä joukko ydinliiketoimintaan liittymättömiä taitoja. Neuvoja sparraa yrittäjää asennoitumaan rakentavasti sekä vastuuta kantavasti omaan tulevaansa sekä onnistumaan mm. työnantajuudessa, johtajuudessa, verkostoitumisessa tai taloudenpidossa.

Neuvonta toteutetaan lähtökohtaisesti kasvotusten tai etänä. Lisäksi jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus osallistua neljä kertaa vuodessa järjestettäviin teemailtoihin, joissa syvennytään vertaismentoroinnin menetelmin yrittäjien haasteisiin. Teemoja ovat tarpeista riippuen esim. käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu, omien taitojen tunnistus, pitchaus ja markkinointi.


Lisätiedot
Eero Ojanen
+358 44 241 2806
[email protected]