Palvelualusta.fi
 

 

Y4 Works Oy

y4works.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi


Aloittaneiden yrittäjien neuvontaYrittäjyysbuustin aloittaneiden yrittäjien palvelussa yrittäjälle annetaan työkalut tehdä liiketoimintaa kestävästi. Palvelu koostuu yksilöpalveluna alkukartoituksesta, neuvonnasta, loppusparrauksesta, etenemissuunnitelmasta sekä materiaalipankista. Palvelun neuvontasisällöt koostuvat kartoituksen lisäksi viidestä moduulista, joilla yrittäjän onnistumista mahdollistetaan kokeneen yritysvalmentajan tukemana hänen omia tarpeitaan vastaavasti:

1. Konseptin vahvistaminen. Yrittäjän suunnitelma sanallistetaan Lean Canvas -metodia hyödyntäen. Yrittäjää sparrataan syventymään liiketoiminnan ongelman, ratkaisun, lisäarvon, asiakaskanavien sekä meno- ja tulovirtojen sanallistamiseen sekä kehittämiseen yhdessä neuvojan kanssa. Tämän pohjalta nykytoimintaa kehitetään eteenpäin.

2. Perusteet kuntoon. Yritykseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet käydään yhdessä yrittäjän kanssa. Asiakasta autetaan hahmottamaan viranomaisvelvoitteet, kehitystarpeet koon mukaan sekä mahdolliset ostopalvelut. Näitä ovat mm. kirjanpito, tilinpäätös ja työnantajuuden velvoitteet.

3. Markkinoinnilla näyttävyyttä. Yrittäjän kanssa tutkitaan markkinoinnin tilaa ja kehitystarpeita eli kuinka esitellä yrityksensä ja tuotteensa eheänä, selkeänä kokonaisuutena. Yritystyypistä riippuen tämä tarkoittaa joko tarinallistamista, visuaaleihin perehtymistä tai pitchin treenaamista.

4. Elä ja kasva myymällä. Myynti on yrityksen elinehto. Yrittäjälle sparrataan hyvin mitoitetut myyntitoimet, joilla hän saavuttaa toimintansa ylläpitämiseen sekä kasvattamiseen tarvitsemansa keinot sekä volyymit. On luontaista alimitoittaa näitä operaatioita, mutta moderneilla myynnin välineillä ja hyvällä prosessilla yrittäjälle voidaan antaa onnistumisen välineet.

5. Yrittäjyystaidot. Yrittäjyyteen liittyy vahvasti toiminnallinen asenne sekä joukko ydinliiketoimintaan liittymättömiä taitoja. Neuvoja sparraa yrittäjää asennoitumaan rakentavasti sekä vastuuta kantavasti omaan tulevaansa sekä onnistumaan mm. työnantajuudessa, johtajuudessa, verkostoitumisessa tai taloudenpidossa.

Neuvonta toteutetaan kasvotusten tai etänä. Lisäksi jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus osallistua neljä kertaa vuodessa järjestettäviin teemailtoihin, joissa syvennytään vertaismentoroinnin menetelmin yrittäjien haasteisiin. Teemoja ovat tarpeista riippuen esim. käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu, omien taitojen tunnistus, pitchaus ja markkinointi.


Lisätiedot
Eero Ojanen
+358 44 241 2806
[email protected]