Palvelualusta.fi
 

 

Business Engine

www.businessengine.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi


Teknologia- ja asiantuntijapohjainen liiketoimintaPALVELUN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Palvelussa keskitytään erityisesti seuraavien asiakaskohderyhmien / -henkilöiden liiketoiminnan analysointiin, kehittämiseen ja muuhun edistämiseen
 • Teknologiapohjaiset tuote-, palvelu- ja liikeideat (esimerkiksi IoT, ohjelmistot, terveysteknologia ja ympäristöteknologia)
 • Asiantuntijaosaamiseen pohjautuvat tuote-, palvelu ja liikeideat (esimerkiksi ympäristöosaaminen, uusiutuva energia, terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin palvelut)
 • Korkeakoulu- ja tutkimuslaitospohjaiset ideat ja asiakkaat. Sekä opiskelijat että koulutus- ja tutkimushenkilöstö
 • Korkeammin koulutetut (AMK, yliopisto) ja ulkomaalaistaustaiset ideoiden omistajat.

  Palvelun sisältönä voi olla esimerkiksi seuraavat:
 • Innovaation analyysi ja kaupallistamispolun selvittäminen
 • Julkisten palvelujen käytön opastaminen (esimerkiksi korkeakoulujen innovaatioyksiköt)
 • Innovaatiorahoituksen hankkiminen, esimerkiksi Business Finlandin Innovaatioseteli
 • Koko yritysprojektin tulevaisuuden hahmottaminen, mm. to-do listauksen laatiminen tehtävistä toimenpiteistä
 • Asiakashenkilön, mahdollisen tiimin osaamis- ja resurssianalyysi

  Palvelun toteutus voi tapahtua mm. seuraavilla tavoilla:
 • Perehdytään asiakkaan aiemmin laatimaan aineistoon, tehdään analyysiä ja kehittämisehdotukset
 • Asiantuntija kontaktoi muita neuvontatahoja, jotta löydetään hyvä kokonaisratkaisu projektin edistämiseksi
 • Pidetään asiakkaan kanssa workshop -tyyppisiä palavereja
 • Laaditaan road-map, miten asian suhteen on parasta edetä

  Palvelun tuotokset
 • Asiakkaan osaaminen, ymmärrys ja liiketoimintaosaaminen kehittyy.
 • Työn tavoitteena ei ole pelkästään konsultoida , vaan ehdottomasti myös pyritään sparraamaan ja neuvomaan asiakasta
 • Dokumentti, jota asiakas voi käyttää oman jatkotyönsä pohjana

  Lisätiedot
  Business Engine
  Mikko Pesonen
  044 032 1297
  mikko.pesonen@businessengine.fi
  www.businessengine.fi