Palvelualusta.fi
 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

www.tamk.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi


Uudet liiketoimintamallit ja digitalisuus

Aika siirtyä markkinoille? Tule mukaan C-Labiin, me autamme!

C-Lab on Tampereen korkeakouluyhteisössä toimiva kaupallistamisen laboratorio, jonka tavoitteena on auttaa startupeja, tutkimustiimejä ja aloittavia yrittäjiä kaupallistamaan innovaationsa. Liity joukkoomme, ja saat kaupallistamisesi tueksi korkeakouluopiskelijoista koostuvan moniammatillisen tiimin ja prosessin, jonka aikana kaupallistamisen suunnitelmasi hyppää tiikerin loikan eteenpäin.

C-Labissa keskitytään idean kehittämiseen demo/proto-vaiheesta kaupallistamissuunnitelmaan. Miten muutan ideani rahaksi? Miten hyödynnän digitaalisuuden mahdollisuudet idean testaamiseksi ja menestyvän bisneksen luomiseksi? Miten myyn ja markkinoin modernein keinoin? Miten kehitän asiakaskeskeisesti ja nopeasti virheistä ja onnistumisista oppien?

C-Lab on kahdeksan viikon sprintti, jonka aikana ideaa kehitetään demosta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa. Saat tueksesi 3-5 hengen monialaisen korkeakouluopiskelijoista muodostetun tiimin, joka yhteistyössä kanssasi tekee sprintin aikaisia oppimistehtäviä ja kehittää lanseeraussuunnitelmaa. Suunnitelmaa kehitetään syklisessä kaupallistamisvalmentajan fasilitoimassa prosessissa, missä vaihtelevat 1) uuden tiedon tuominen prosessiin (asiantuntijaluennot, asiantuntijasparraukset), 2) aktiivinen dialogi valmentajan, aloittavien yrittäjien ja kehittäjätiimien kesken, 3) asiakaslähtöiset kokeilut ja 4) kiteytykset, joissa summataan opittu ja kirjataan suunnitelmaan.
Kehittämisessä sovelletaan soveltuvin osin Scrum- ja Lean Startup-menetelmiä sekä TAMKin Proakatemiassa kehitettyä tiimioppimisen mallia. Toteutukselle voidaan hyväksyä 10 liikeideaa/toteutus.

Mitä annan, mitä saan?
Tapaat opiskelijat C-Labissa viikottain (noin 2 tuntia). Lisäksi alussa ja lopussa pidettäviin työpajoihin on varattava noin 3 tuntia sekä valmisteluun noin 2 tuntia.
C-Labin jälkeen sinulla on konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma. Opiskelijoilta saat tuoreita ja ajassa kiinni olevia näkemyksiä, ja lisäksi apunasi on kaupallistamisen asiantuntijoita sekä verkostoja aina Piilaaksoa myöten. Saat tukea myös muilta yrittäjiltä/yrityksiltä, jotka kaupallistavat ideaansa samanaikaisesti.

C-Labin päätoteuttajana toimii Tampereen korkeakouluyhteisön Y-Kampus. Kahdeksan viikon sprintin aikana käsitellään mm. go to market-suunnitelman sisältöjä, modernia myyntiä ja markkinointia, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä ja asiakkaan polkua, hinnoittelua sekä testauksen ja validoinnin menetelmiä. Tuloksena syntyy konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma.

C-Lab käynnistyy Y-kampuksella neljä kertaa vuodessa. HUOM! Seuraavat C-labit käynnistyvät vuoden 2020 alussa (haku 1.12 mennessä), ja maaliskuun alussa (haku 2.2 mennessä). Koska opiskelijatiimit ovat monikansallisia ja monialaisia, C-Labin pääasiallinen toteutuskieli on englanti.