Palvelualusta.fi
 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

www.tamk.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: englanti


Uudet liiketoimintamallit ja digitalisuus

TAMKin C-Labissa keskitytään yrittäjän idean kehittämiseen demo/proto-vaiheesta kaupallistamissuunnitelmaan. Miten muutan ideani rahaksi? Miten hyödynnän digitaalisuuden mahdollisuudet idean testaamiseksi ja menestyvän bisneksen luomiseksi? Miten myyn ja markkinoin modernein keinoin? Miten kehitän asiakaskeskeisesti nopeasti virheistä ja onnistumisista oppien?

C-Lab on 8 viikon sprintti, jonka aikana yrittäjän liikeideaa kehitetään demosta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa. Yrittäjä saa tuekseen neljän hengen monialaisen korkeakouluopiskelijoista muodostetun tiimin, joka yhteistyössä yrittäjän kanssa tekee sprintin aikaisia oppimistehtäviä lanseeraussuunnitelmaa kehittäen. Suunnitelmaa kehitetään syklisessä kaupallistamisvalmentajan fasilitoimassa prosessissa, missä vaihtelevat 1) uuden tiedon tuominen prosessiin (asiantuntijaluennot, asiantuntijasparraukset), 2) aktiivinen dialogi valmentajan, aloittavien yrittäjien ja kehittäjätiimien kesken, 3) asiakaslähtöiset kokeilut ja 4) kiteytykset, joissa summataan opittu ja kirjataan suunnitelmaan. Kehittämisessä sovelletaan soveltuvin osin Scrum- ja Lean Startup-menetelmiä sekä TAMKin Proakatemiassa kehitettyä tiimioppimisen mallia. Ryhmään voidaan hyväksyä 10 liikeideaa/toteutus. Sprintin päätoteuttajana toimii Y-Kampus.

Sprintin aikana käsitellään go to market-suunnitelman sisältöjä, modernia myyntiä ja markkinointia, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä, rahoitusta ja menestyvän tiimin johtamista. Tuloksena syntyy konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma.