Palvelualusta.fi
 

 

Business Engine

www.businessengine.fi

Koulutusmuoto: Yksilöohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi


Liiketoimintasuunnitelma, talouslaskelmat ja rahoitusPalvelussa pyritään antamaan neuvoja, tietoja ja sparrausta, jotta henkilö pystyy laatimaan itseään ja yritystään mahdollisimman paljon hyödyttävän liiketoimintasuunnitelman siten, että yritys on myös rahoituskelpoinen.

Business Enginen palvelussa mennään syvällisemmin liiketoiminnan ytimeen ja tarkastetaan, että kaikki suunnitelmat ovat laadukkaita ja luvut ovat yhteensopivia tekstin kanssa. Tavoitteena on, että dokumenteista tulee riittävän laadukkaita, että niitä voidaan käyttää liitteinä eri hakemuksissa. Palvelu soveltuu niin perinteisille toimialoille kuin myös teknologia- ja asiantuntijasektoreille.

Palvelun sisältönä voi olla esimerkiksi seuraavat:
 • Sopivan liiketoimintasuunnitelman pohjan valinta
 • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen ohjaus ja sparraus
 • Liikeidean tarkka analysointi ja kehittäminen
 • Tuotto- ja kululaskelmien neuvominen, hinnoittelu
 • Tuotekehitysbudjetin laadinta (jos on tarvetta)
 • Rahoituslaskelmat (mm. oma pääoma, vieras pääoma, kassavirta, mahdollinen julkinen tuki)
  Palvelun toteutus voi tapahtua mm. seuraavilla tavoilla
 • Perehdytään asiakkaan aiemmin laatimaan aineistoon, tehdään analyysiä ja kehittämisehdotukset
 • Etsitään asiakkaalle sopivimmat liiketoimintasuunnitelman sekä laskelmien pohjat
 • Pidetään asiakkaan kanssa palavereja
 • Ohjataan asiakkaan liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisen prosessia
 • Palvelun tuotokset
 • Konkreettinen liiketoimintasuunnitelma, talousliitteineen. Niin valmiina, että dokumentteja voi käyttää rahoitushakemusten liitteenä
 • Asiakkaan osaaminen, ymmärrys ja liiketoimintaosaaminen kehittyy. Työn tavoitteena ei ole pelkästään konsultoida asiakasta, vaan ehdottomasti myös pyritään sparraamaan ja neuvomaan hän kokonaisuutena

  Lisätiedot
  Business Engine
  Mikko Pesonen
  044 032 1297
  mikko.pesonen@businessengine.fi
  www.businessengine.fi