Palvelualusta.fi
 

 

Suomen Lakiekonomit Oy

www.lakiekonomit.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: englanti


Aloittavan yrittäjän palvelutPalveluvalikoimamme on laaja, jolloin palvelun sisällöstä, kestosta ja tavoitteista sovitaan aina palvelusuhteen alussa laadittavassa suunnitelmassa ja sopimuksessa. Palvelu voidaan kohdistaan laajemmin yrittäjän osaamisen kehittämiseen, liiketoimintasuunnitelmaan päivittämiseen tai yksittäiseen kehittämiskohteeseen kuten sopimuksiin, yrityskauppoihin tai omistusjärjestelyihin.

Ohjausta tehdään pääosin kasvokkain, mutta tarjoamme asiakkaille myös GoToMeeting etäkokouspalvelun ja verkko-oppimisympäristön oppimateriaaleineen. Verkossa voi opiskella mm. yhtiöoikeutta, sopimusoikeutta, rahoitusoikeutta ja työoikeutta.

Palvelu koostuu siis osaamisen kehittämisestä, ohjauksesta ja neuvonnasta. Palvelumme voi sisältää myös varsinaisten sopimusten ja dokumenttien laadintaa suhteessa palvelusetelin arvoon. Buustiasiakkaillemme tarjoamme kuitenkin aina valmiita asiakirja- ja sopimuspohjia hyödynnettäviksi.

Käsiteltäviä teemoja ovat:
 • yritystoiminnan ongelmanratkaisu ja haasteet
 • työnantajan rooli ja palkkaaminen
 • yrityksen tuotteiden, liikeidean tai strategian kirkastaminen
 • esimiestyön, johtamisen ja organisoinnin kehittäminen
 • hallitustyöskentelyn kehittäminen
 • talouden suunnittelu
 • budjetointi ja kassavirtalaskelmat
 • kannattavuus- ja investointilaskelmat
 • rahoitustarpeen arviointi ja rahoituslausunnot
 • kannattavuuden kehittäminen.

  Lakineuvontaan liittyviä teemoja, joita palvelussa käsitellään ovat:
 • yhtiömuodon valinta
 • yhtiömuodon muutokset
 • yritysjärjestelyt
 • yhtiöjärjestys ja osakassopimukset
 • yrityskaupat ja omistajan vaihdokset
 • yrityksen sopimukset ja sopimusriskit
 • työoikeus, työnantajan rooli ja haastavat tilanteet
 • yritysoikeudellisten riskien arviointia.

  Lisätiedot
  Suomen Lakiekonomit Oy
  Jari Tuominen
  040 569 2626
  info@lakiekonomit.fi