Työpaikkasuomi

 

Galimatias Concept Oy Ab

www.galimatias.com/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Kohderyhmä

Työpaikkasuomen koulutukset ovat yhteishankintakoulutuksia. Koulutuksen kohderyhmä ja suomen kielen tavoitetaso määritellään asiakkaan kanssa yhdessä. Ensisijaiset kohderyhmät ovat työvoimapula-alat, jotka palkkaavat ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Työpaikkasuomi -koulutusta toteutetaan eripituisina koulutuksina työnantajien ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kesto on yleensä vähintään 70x45 min. ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti työajalla.  Koulutusten kohderyhminä ovat suomalaisissa työyhteisöissä/yrityksissä työskentelevät (TäsmäKoulutus), niihin rekrytoitavat (RekryKoulutus) tai niistä irtisanotut/lomautetut (MuutosKoulutus) ulkomaalaistaustaiset, joiden suomen kielen taitoa ja ammattisanastoa tulisi kehittää.

Tavoitteet

Yhteishankintakoulutusten lähtökohtana on yritysten ja yhteisöjen tarpeet sekä niiden kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä tukevat sisällöt. Galimatiaksen työpaikkasuomen koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien suomen kielen taitoa, jotta heidän valmiutensa käyttää suomen kieltä kasvaa ja heillä on suuremmat mahdollisuudet pärjätä työmarkkinoilla sekä ammatissaan. Tarkemmat tavoitteet asetetaan koulutuksen suunnittelun yhteydessä asiakasorganisaation kanssa a) kohderyhmän (ammatin/taustakoulutuksen) mukaan b) suomen kielen tavoitetason mukaan (esim. edistyminen perustasolta keskitasolle, jotta henkilöllä on suuremmat mahdollisuudet pärjätä työssään) c) koulutuksen pituuden mukaan suhteessa oppimistavoitteisiin.  

Sisältö

Koulutus sisältää suomen kielen työelämän ja arkipäivän tilanteita sekä ammattisanastoa osallistujien taitotason mukaan. Vaativuustaso nousee kielitaidon kehityksen mukaan. Sisältöjä sovelletaan yleisten kielitutkintojen taitotasojen mukaan (A1-C2) räätälöimällä sisältöä kunkin asiakasorganisaation ammattisanastoon ja työtilanteisiin.

Oppitunnilla keskitytään yleensä ensisijaisesti suulliseen ilmaisuun ja puhumisen harjoitteluun. Kotitehtävinä tehdään kirjallisia harjoituksia, opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lähiopetuksen oppitunnit ovat yleensä työpaikalla tai Ms Teamsin/Zoomin kautta tietokoneella tai älylaitteella.

Toteutustavat/menetelmät

Suullisessa kommunikoinnissa käytämme toiminnallisia ja käytännönläheisiä menetelmiä, jotka liitetään ”oikeisiin” työtilanteisiin (esim. asiakaspalveluun, hoivatilanteisiin jne). Opiskelijoita aktivoidaan ilmaisemaan itseään ensisijaisesti suullisesti ammattisanastoa käyttäen sekä kirjallisesti oman työn tarpeiden mukaan.

Koulutuksessa harjoitellaan myös puhekielen ymmärtämistä. Rakenteita käsitellään esim. osallistujien harjoitusten pohjalta ja lähinnä kotitehtävinä. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus sekä työyhteisön tuki ovat olennaisia osia koulutusta.  

Opetusmuodot

Koulutus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, verkko- tai etäopetuksena tai monimuoto-opetuksena kohderyhmän tarpeiden, opiskeluvalmiuden ja ryhmän sijainnin mukaan, niin että osa on lähiopetuksena tai Teamsillä ja osa on Galimatiaksen selainpohjaista oppmisympäristöä hyödyntäen. Parhaasta toteutuksesesta sovitaan
asiakasorganisaation kanssa.

Räätälöitävyys

Räätälöimme koulutusta aina asiakasorganisaation kanssa vastaamaan työllisyystarpeita ja työtilanteita. Koulutuksen sisältöä ja ammattisanastoa sopeutetaan opiskelijoiden työtehtäviin. Koulutuksesta on suoraa hyötyä opiskelijan arkipäiväiseen kommunikointiin ja siinä hyödynnetään asiakasorganisaation materiaalia ja
esitteitä. Koulutus on käytännönläheistä ja integroituu päivittäiseen työkuvaan.

Muuta

Työpaikkasuomen koulutus edellyttää, että työnantaja on toimittanut tilaajalle tai sopimuksen käyttäjälle työnantajan esityksen yhteishankintakoulutuksesta (lomake TEM6.07, suomi.fi), ja tilaaja on tehnyt myönteisen päätöksen. Lisäksi tarvitaan koulutuksen toteutussuunnitelma.

Yhteystiedot

Tiina Prauda, asiakkuusvastaava, [email protected], p. 045 125 0080

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: