Työpaikkasuomi

 

AEL-Amiedu Oy

www.taitotalo.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Yhteistyössä TE-palvelujen kanssa toteutettavassa koulutuksessa kehitetään alakohtaista ammatillista suomea sekä työssä tarvittavia viestintävalmiuksia. 

Koulutuksen tavoitteena on, että työntekijä selviytyy tehokkaammin työpaikan suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Ammatillisen suomen kielen omaksumisen myötä työntekijän sitoutuminen työtehtäviinsä ja työyhteisöönsä paranee.  

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu ulkomaalaistaustaisille työntekijöille, joilla on tarve kehittää ammatillisen suomen kielen taitoa. Palvelua voidaan tarjota työsuhteessa oleville työntekijöille (TäsmäKoulutus) sekä Rekry- ja MuutosKoulutusten yhteydessä. 

Koulutusta voidaan räätälöidä myös ulkomaalaistaustaisen yrityksen tarpeisiin.   

Sisältö 

Työpaikkasuomen sisältö määritellään yhteistyössä opiskelijoiden, esimiesten ja työyhteisöjen kanssa organisaation tavoitteiden ja tarpeiden mukaan siten, että alakohtainen sanasto karttuu, ja suulliset ja kirjalliset viestintätaidot paranevat tavoitteellisesti koulutuksen aikana.  

Toteutus 

Työnantaja sopii koulutuksen toteuttamisesta yhteistyössä Taitotalon ja TE-toimiston tai ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksen toteutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja voidaan toteuttaa lähi-, monimuoto- tai etäkoulutuksena. Opiskelijat opiskelevat heille laaditun henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti ja yksilölliset oppimistarpeet pyritään huomioimaan. Koulutuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työpaikan autenttisia viestintätilanteita ja tekstimateriaaleja.  

TE-hallinnon kanssa yhteistyössä toteutettava koulutus järjestetään työajalla.  

Ajankohta 

Sopimuksen mukaan 

Kesto 

Koulutuksen suositeltu minimikesto on kymmenen päivää (70 tuntia). Tavallinen tapa järjestää opetusta on esimerkiksi yksi iltapäivä viikossa, jolloin koulutuskertoja on yhteensä kaksikymmentä. Tarvittaessa koulutus voi olla pidempi.

 

Yhteystiedot

koulutussuunnittelija Outi Laitanen, [email protected], p. 050 5001 713 ja kouluttaja Kirsi Juujärvi, [email protected], p. 020 7461 273; Taitotalo, Strömberginkuja 3, 00380 Helsinki

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto työnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: