Työpaikkasuomi

 

Lappia-Koulutus Oy

www.lappia.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ulkomaalaistaustaiset henkilöt, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia. Suomen kieltä koulutettavat osaavat jo jonkin verran, mutta haluat vahvistaa ammatillista sanastoa työtehtävissä. Yritysten henkilöt, joka tarvitsevat vahvempaa suomen kielen osaamista päivittäisissä tehtävissä työympäristössä.

Päätavoitteena koulutuksessa on opiskella työtehtävien edellyttämää suomea. Koulutuksessa harjoitellaan sanastoa, fraaseja ja ilmaisukeinoja, joita voidaan soveltaa päivittäisissä työtilanteissa työympäristössä. Koulutukseen osallistuja saa työtehtäviin liittyvän sanaston.

Koulutuksen aikana harjoitellaan työympäristöön liittyvää keskustelua, mm. eri asiakaspalvelutilanteissa. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta käytämme tarvittaessa apukieliä (mm. venäjä, ukraina, englanti).

Teemat:
- Työpaikkojen esittely
- Työtehtävät ja työvälineet
- Työpaikan päivärytmi
- Ammattiterminologia
- Puhelinkulttuuri
- Kirjallinen viestintä
- Suullinen ja kirjallinen viestintä

Koulutuksen sisältö noin 10-15 pv. Koulutuksen sisältöä voidaan räätälöidä yrityksen ja opetusryhmän tarpeen mukaan. Koulutus toteutetaan sovitusti lähiopetuksena, verkossa tai hybridinä.

Yhteystiedot

Jari Iisakka, [email protected], 050 566 2120

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: