Työpaikkasuomi

 

Oulun yliopisto

www.oulu.fi/fi

Kieli: Suomi

Oulun yliopisto

Tavoitteena rohkea suomen kielen käyttäjä

Kursseillamme osallistuja kehittää suomen kielen taitoaan niillä kielitaidon osa-alueilla, joissa tarvitsee eniten harjoitusta ja joita hän tarvitsee menestyäkseen työelämässä. Osallistuja tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa suomen kielen käyttäjänä, kehittää suomen kieltään kielitaidon eri osa-alueilla, perehtyy suomalaiseen viestintäkulttuuriin ja -tapoihin omalla toimialallaan ja saa rohkeutta kielen käyttämiseen.

Alakohtaisesti räätälöidyt koulutukset

Riippuen tilaajaorganisaation toiveista, osallistujien taitotasosta ja toimialasta räätälöimme tilaajan ja osallistujien tarpeisiin sopivan koulutuksen. Suomen kielen alkeistasolla koulutus tarjoaa sanastoa, rakenteita ja fraaseja, joiden avulla vasta-alkajat voivat kehittää kielitaitoaan sujuvammaksi. Osallistujien toimiala huomioidaan jo alkeista alkaen. Edistyneemmällä tasolla kokeneempia kielenkäyttäjiä ohjataan ja autetaan työskentelemään suomeksi suomenkielisessä työyhteisössä. Harjoiteltavia sisältöjä voivat olla työelämän tekstitaidot (esim. ammatillinen sähköpostiviestintä, muistion kirjoittaminen, asiakastapaamisten raportointi) ja työelämän suullisen vuorovaikutuksen taidot (esim. kokous- ja neuvottelutaidot, ohjaaminen ja neuvominen, asiakaspalvelu).

Monipuoliset toteutusvaihtoehdot

Koulutuksen toteutustavat ja menetelmät sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa kasvokkain lähikoulutuksena tilaajan tiloissa tai Oulun yliopiston tiloissa. Vaihtoehtoisesti koulutus voidaan järjestää myös joustavasti etäyhteydellä. Koulutus sisältää kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä pari- tai pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaisia digitaalisia oppimisvälineitä ja verkko-oppimisympäristöä.

Osaamiskartoituksella arvio kielitaidosta

Osallistujille voidaan tarvittaessa tehdä osaamiskartoitus, jossa arvioidaan osallistujan kielitaidon lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Osaamiskartoitus on kouluttajalle ja osallistujalle tärkeä tapa arvioida kielitaitoa. Koulutuksen taitotaso määritellään osallistujien kielitaidon tason perusteella (esim. taitotasot A1–A2, B1–B2 tai B2–C1).

Kouluttajina yliopiston pedagogisesti taitavat kieltenopettajat

Kouluttajana toimii Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutuksen suomi toisena kielenä -opettaja. Kouluttajillamme on monen vuoden kokemus suomen opettamisesta eri alojen opiskelijoille alkeistasolta edistyneelle tasolle. Kouluttajamme ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon suomen kielessä, suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteystiedot

Anne Koskela, suomen kielen lehtori, Oulun yliopisto, [email protected], +358294483170

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: