Työpaikkasuomi

 

EduSavo Oy

edusavo.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi

Henkilöstön suomen kielitaidon parantamiseen tähtäävää työpaikkasuomen koulutusta järjestetään työnantajien tarpeiden ja toiveiden mukaan räätälöidysti.

Kohderyhmä

Tarjoamme koulutusta Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueella yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Koulutusta voidaan toteuttaa ulkomaalaistaustaisen henkilön rekrytointitilanteessa, henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi sekä erilaisissa muutostilanteissa, kun henkilön suomen kielen taito ei vastaa työtehtävän tai ammatin edellyttämiä vaatimuksia (RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus).

Sisältö ja tavoite

Koulutusta voidaan toteuttaa eri toimialoille ja kielitaidon eri osaamistasoille. Yksittäiset koulutukset suunnitellaan koulutuksen tilaavan työnantajan esille tuomien ala- ja ammattikohtaisten sekä työpaikkakohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.  Koulutuksen alussa voidaan sovittaessa toteuttaa kielitaidon lähtötason kartoitus.

Yleisenä tavoitteena koulutuksessa on parantaa ulkomaalaistaustaisen työntekijän valmiuksia toimia suomen kielellä työssään ja työn vaatimissa viestintätilanteissa. Tarkat kielen oppimisen tavoitteet määritellään jokaisessa koulutuksessa erikseen, aina ala- ja ammattikohtaisesti sekä myös työpaikkakohtaisesti. Koulutuksen sisällössä huomioidaan työpaikan ja alan aidot viestintätilanteet, materiaalit ja sanasto.

Toteutus ja kesto

Koulutus voidaan toteuttaa joustavasti joko työpaikalla, kouluttajan tiloissa tai verkko-opetuksena. Koulutuksen kesto sovitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti, suositeltu kesto on vähintään 70 tuntia. Opinnot henkilökohtaistetaan opiskelijan lähtötilanteen pohjalta ja tavoitteiden toteutumista seurataan.

Ajankohta

Sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot

Hanna Paukkonen, [email protected], p. 040 658 3874

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: