Työpaikkasuomi

 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

www.savonia.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

KIELIKOULUTUSTA YRITYKSEN ERI TILANTEISIIN  

Työpaikkasuomi  

Työpaikkasuomikoulutukset tarjoavat työnantajan tarpeisiin vastaavaa kielikoulutusta, joka edistää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä omassa ammatissaan. Osallistujien mukaan motivaatio ja osaaminen kasvavat kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy. Kielikoulutukset räätälöidään osallistujan kielitaitotason, ala- ja ammattikohtaisten vaatimusten ja tarpeiden mukaan.  

Savonia-ammattikorkeakoulu on pitänyt työpaikkasuomikoulutuksia eri alojen yrityksissä jo vuodesta 2012 saakka. Kokeneet kouluttajat käyttävät erilaisia opetusmetodeja ja hyödyntävät lähiopetuksen lisäksi tehokkaasti esimerkiksi uusia digitaalisia ratkaisuja. Palaute on ollut hyvää ja yritykset ovat myös tilanneet jatkokoulutuksia. Eri alojen yritykset voivat hankkia edullista kielikoulutusta omille ulkomaalaistaustaisille työntekijöilleen.  

Kenelle 

  • yritys tai organisaatio, joka hankkii koulutuksen omille, Suomessa työskenteleville, ulkomaalaistaustaisille työntekijöilleen 

  • yrityksiin ja organisaatioihin rekrytoitaville ulkomaalaistaustaisille henkilöille  

  • yrityksestä irtisanotuille tai lomautetuille ulkomaalaistaustaisille henkilöille.  

Kesto 

Vähintään 10 työpäivää (eli 70 tuntia), esimerkiksi 2–4 oppituntia viikossa työpaikan tai Savonian tiloissa tai etäopetuksena.  

Tavoite 

Osallistuja pystyy tekemään töitä suomen kielellä ja osallistumaan työyhteisön keskusteluihin mm. työnohjaustilanteissa ja kahvihuoneessa. Osallistuja sitoutuu entistä paremmin työpaikkaan ja integroituu suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksen tavoite räätälöidään osallistujien mukaan. Se voi olla esimerkiksi YK13 eli toimiva peruskielitaito, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.  

Hyödyt  

Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot kehittyvät. Työntekijä hallitsee ammattisanaston sekä erilaisten työelämän tilanteiden kielenkäytön paremmin kuin aiemmin.  
Hinta 
Itäinen alue (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo):  

Ryhmän koko 1 - 3 hlöä 168 euroa/tunti  

Ryhmän koko 4 - 9 hlöä 185 euroa/tunti  

Ryhmän koko 10 hlöä tai enemmän 210 euroa/tunti,  

josta yrityksen maksuosuus 20–50 %. Jäljelle jäävän osuuden maksaa työ- ja elinkeinohallinto. Koulutuksen voi hankkia myös yritysverkostona useamman toimijan kesken. 
Hankintaa hallinnoi Pohjois-Savon ELY-keskus, jonka kanssa Savonia-AMK:lla on puitesopimus. 

Yhteystiedot

[email protected]

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: