Työpaikkasuomi

 

AEL-Amiedu Oy

www.taitotalo.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Kohderyhmä: Koulutukseen voi osallistua jo työssä oleva, työhön hakeutuva tai työstä irtisanottu henkilö, jonka puutteellinen suomen kielen taito ei vastaa työelämän vaatimuksia. Koulutusta voidaan räätälöidä myös ulkomaalaistaustaisiin yrityksiin.  

Tavoite: Koulutuksen aikana ammatillinen suomen kieli vahvistuu, ja työntekijä kykenee suoriutumaan työtehtävistään tehokkaammin ja siten pysyy myös töissä. Laajemmassa mittakaavassa kielikoulutuksen tavoitteena on vastata kansainvälistyvän työvoiman sitouttamisen työn kautta osaksi suomalaista yhteiskuntaa.  

Sisältö: Työpaikkasuomen koulutuksen tarkka sisältö määritellään yhteistyössä opiskelijoiden, esimiesten ja työyhteisöjen kanssa organisaation tavoitteiden ja tarpeiden mukaan siten, että alakohtainen ammatillinen sanasto karttuu, suulliset ja kirjalliset viestintätaidot paranevat tavoitteellisesti koulutuksen aikana.

Toteutustavat/-menetelmät: Koulutus on toteutettavissa joko ohjattuna lähi-, monimuoto- tai verkko-opetuksena. Toteuttamistapa kirjataan toteuttamissuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon sisältyy oppimisen ja ohjauksen suunnitelma työpaikalla. Suunnitelman toteutumista seurataan koulutuksen aikana. Yksilö- tai ryhmämuotoisessa opetuksessa kouluttaja pyrkii huomioimaan yksilölliset oppimistarpeet, joista on sovittu yhteisesti työnantajan edustajan kanssa (esim. kielitaidon alkukartoitus, lisäohjaus tai muut tukitoimet). Koulutuksen jälkeen opiskelijoille annetaan arvio ammatillisesta kielitaidosta.

Opetusmuodot: Oppiminen mahdollistuu vuorovaikutteisissa oppimisympäristöissä joko työnantajan tai kouluttajan tiloissa tai digitaalisissa verkkoympäristöissä. Osa oppimisesta ohjataan tehtävien avulla työpaikan autenttisiin tilanteisiin. Erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa pyritään huomioimaan opetus- ja ohjausjärjestelyissä. Oppimaan oppiminen kulkee punaisena lankana kaikessa opetuksessa.

Räätälöitävyys: Taitotalossa on vahvaa eri alojen ammattisuomen osaamista, esimerkiksi hoiva-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, it-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu-, logistiikka- ja rakennusala. Hyödynnämme oppilaitoksemme vahvaa ammatillisen suomen osaamista työpaikkasuomen kouluttajavalinnoissa. Koulutukset ovat räätälöitävissä eri kielitaitotasoille. Kielituettu koulutus kuuluu myös palveluvalikoimaamme. Koulutuksen kesto ja  ajankohta ovat räätälöitävissä työnantajan toiveiden mukaan siten, että vähimmäisaika on 10 opiskelijatyöpäivää ja enimmäisaika kaksi vuotta.

Työpaikkasuomea on mahdollista järjestää yrityskohtaisena tai verkostokoulutuksena. Toteutussuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan työpaikan erityisolosuhteet (esim. työvuorot, tukikielen tarve, työnantajan näkemys opiskelijoiden oppimisvalmiuksista).

Asiakaspalvelu (ma-to klo 8-16, pe klo 8-14)

puhelin 010 80 80 90  

[email protected]

 

Yhteystiedot

Kirsi Juujärvi, p. 020 746 1273, [email protected]

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: