Työpaikkasuomi

 

Acolad Finland Oy

www.acolad.com/fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Onko yrityksessäsi ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, joiden suomen kielen taito ei ole riittävä työtehtävien hoitamiseen?  

Parempi kielitaito auttaa työntekijöitä onnistumaan työssään ja edistää heidän integroitumistaan työpaikkaan ja Suomeen. Työntekijöiden kielitaidolla voi olla myös selkeitä vaikutuksia esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja työn tuloksellisuuteen

Acolad tarjoaa koulutusta rekrytoitavan ulkomaalaistaustaisen työntekijän kielitaidon kehittämiseen (RekryKoulutus), ulkomaalaistaustaisen henkilöstön kielitaidon kehittämiseen (TäsmäKoulutus) sekä irtisanottujen ulkomaalaistaustaisten työntekojöiden kielitaidon kehittämiseen (MuutosKoulutus). 

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Työpaikkasuomi-koulutuksen tavoitteena on saada työntekijälle paremmat valmiudet selviytyä ja onnistua työssä ja työpaikan viestintätilanteista suomen kielellä. Koulutus sisältää pääasiassa työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen kartuttamiseksi. Koulutuksen sisällössä ja suunnittelussa otetaan huomioon työpaikan aidot viestintämateriaalit ja –tilanteet ja se linkittyy suoraan opiskelijoiden päivittäiseen työhön. 

Acoladin innostavilla kouluttajilla on pitkä kokemus suomen opettamisesta vieraana kielenä ja he ovat erikoistuneet opettamaan juuri niitä taitoja, joita ulkomaalaistaustainen työntekijä tarvitsee sopeutuakseen suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin. Koulutuksissamme käytetään monipuolisia digitaalisia oppimateriaalejamme tai suomen kielen oppikirjoja. 

Esimerkkejä Acoladin koulutusten sisällöistä: 

  • Ammatillisen suomen kielen perusteet 

  • Asiakaspalvelun suomi (kohdennettu eri toimialoille, esimerkiksi ravintola-ala, myyntityö, puhtaanapitoala, julkinen liikenne) 

  • Asiantuntija-alojen työpaikkasuomi, esimerkiksi IT-ala 

  • Hoiva-alan suomi 

Katso videolta, miten ja miksi Lindström järjestää työntekijöilleen suomen kielikoulutusta  

https://youtu.be/yAZTQdqmpfQ 

Ota yhteyttä ja kysy lisää työpaikkasuomen koulutuksesta!

Yhteystiedot

[email protected], p. 0400 800 440

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: