Työpaikkasuomi

 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

www.xamk.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Kohderyhmä:

Yritysten ja muiden organisaatioiden työtekijät, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi ja joilla on tarvetta kehittää suomen kielen kirjallisia ja suullisia taitoja työtehtäviensä vaatimuksia vastaaviksi

Tavoitteet:

Suomen kielen osaamisen kehittäminen työtehtävien vaatimuksia vastaavaksi niin, että työntekijä selviytyy työtehtävistään paremmin. Suomen kielen taitotason kohottaminen.

Sisältö:

Vaihe 1: Kielenoppijan lähtökielitaidon kartoittaminen, suomen kielen kehittämistarpeiden nimeäminen ja tavoitteiden asettaminen yhteistyössä työpaikan edustajan/edustajien kanssa sekä tavoitteellisen koulutussuunnitelman (menetelmien ja materiaalien määrittely) laatiminen.

Vaihe 2: työpaikan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, joko yhtäjaksoisesti tai jaettuna pidemmälle aikavälille, enintään puolen vuoden ajalle. Koulutuksen toteuttaminen suunnitellulla tavalla (ks. menetelmät ja opetusmuodot).

Vaihe 3: Kielitaidon arviointi ja reflektointi koulutuksen päättyessä yhdessä kielenoppijan/-oppijoiden ja työpaikan edustajan/edustajien kanssa.

Menetelmät:

Menetelmät sovitaan jokaista koulutusta varten erikseen. Mahdollisia menetelmiä ovat työelämätilanteisiin liittyvät kirjalliset ja suulliset harjoitukset, suomen kielen opettajan mukana olo kielenoppijan työympäristössä ja simultaaninen suomen kielen sparraus, kielen oppijan itsenäinen työskentely kouluttajan antamien tehtävien avulla, pienryhmätyöskentely (jos kielenoppijoita on useita), erilaisten valmiiden kielimateriaalien käyttö osana opetusta (ml. työpaikan autenttiset suomenkieliset materiaalit, valmiit oppimateriaalit), materiaalien valmistaminen osana koulutusta (kielenoppija esim. koota tärkeiden sanojen ja ilmausten sanaston kouluttajan tukemana).

Opetusmuodot:

verkko-opetus ja/tai kontaktiopetus (verkko-opetus työpaikan tai koulutuksen järjestäjän verkkovälinein, kontaktiopetus työpaikkaympäristössä tai koulutuksen järjestäjän tiloissa), opiskelijan ohjaaminen ja mentorointi.

Räätälöitävyys:

Koulutuksen sisällön, opetusmuotojen ja laajuuden räätälöinti on mahdollista työtehtävien/toiveiden/tarpeiden/mahdollisuuksien mukaisesti.

Miksi kannattaa valita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin tuottama Työpaikkasuomen koulutus:

Xamk on monialainen ja ajantasaista korkea-asteen ammatillista koulutusta tarjoava koulutuksenjärjestäjä. Xamk on myös toiminta-alueensa johtava suomen kielen koulutuksen järjestäjä.Kansallisessa vertailussa Xamk on kokoonsa nähden menestyvin ammattikorkeakoulu. Jatkuvan oppimisen osalta 4. paras korkeakoulu.

Yhteystiedot

Miia Karttunen, [email protected], 044 702 8483 ja Piia Pöysä, [email protected], p. 040 630 2520

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: