Työpaikkasuomi

 

Hyria Business Institute Oy

www.hyria.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Kohderyhmänä ovat ulkomaiset yritykseen tai organisaation rekrytoitavat työntekijät, yritysten nykyinen ulkomaalaistaustainen henkilöstö tai suomessa toimivat ulkomaalaistaustaiset yrittäjät.

Tavoitteena on kohentaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa, muutostilanteissa ja yritystoiminnassa.

Sisältö: Toteutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä työnantajayrityksen kanssa ammatti- tai alakohtaisten työympäristöön ja tehtäviin liittyvien kielen hallinnan tarpeiden mukaisesti.

Toteutustavat/-menetelmät: Koulutusryhmä voi olla yrityskohtainen tai muodostettu verkostototeutuksena kahden tai useamman yrityksen ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä. Koulutuksen kesto on 10 päivää/ henkilö, kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti esim. 2-4 h/kerta. Koulutus voidaan toteuttaa myös jaksoittain. Koulutuksen laajuus ja kesto voivat vaihdella yritysten tarpei-den mukaisesti. Koulutus käynnistetään työnantajan kanssa sovitun mukaisesti viran-omaispäätöksen jälkeen ja voidaan käynnistää vähintään kuukauden sisällä hyväksytyn päätöksen jälkeen.

Opetusmuodot: Monimuotototeutus on vuorovaikutteinen verkko- tai lähitoteutus tai näiden yhdistelmä. Opinnot henkilökohtaistetaan opiskelijoiden lähtötilanteen mukaisesti, jossa huomioidaan yksilöllinen tuen tai lisäopetuksen tarve.

Räätälöitävyys: Toteutus kohderyhmän, tavoitteen ja sisällön, toteutustapojen ja menetelmien, opetusmuotojen ja aikataulun suhteen räätälöidään koulutusneuvotteluissa yrityksen tavoitteisiin ja opiskelijoiden lähtötilanteeseen ja työympäristöön ja työtehtäviin soveltuvaksi. Työpaikkasuomi on ammattiin tai ammatillisesti suuntautunutta koulutusta.

Yhteystiedot

Helena Kämäräinen, [email protected], p. 050 372 3652

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: