Työpaikkasuomi

 

Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy

silkroad.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Silkkitiellä on yli 10 vuoden kokemus laadukkaiden, työelämälähtöisten suomen kielen koulutusten järjestämisestä ja palveluksessamme on yli 20 vakituista kouluttajaa. Työpaikkasuomen koulutuksen kohderyhmänä ovat suomalaisissa sosiaali- ja terveysalan ja palvelualan työyhteisöissä ja yrityksissä työskentelevät ulkomaalaistaustaiset työntekijät, joiden kielitaito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia.

Koulutus soveltuu mm. vanhusten palveluasumisessa, kotihoidossa, sairaaloissa, mielenterveyskuntoutujien yksiköissä, vammaistyössä tai kehitysvammayksiköissä sekä siivousalan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kaupan alan tehtävissä työskenteleville ammattiryhmille, mm. sairaanhoitajille, lähihoitajille, hoiva-avustajille, kokeille, laitoshuoltajille, siistijöille ja varastotyöntekijöille. Asiakkaitamme ovat mm. Helsingin kaupunki, Länsi-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon hyvinvointialueet sekä Esperi Care, Validia, Attendo ja Noho Partners.

Koulutuksen tavoitteena on antaa ulkomaalaistaustaisille työntekijöille sellainen kielitaito, jonka avulla he voivat työskennellä Suomessa laadukkaasti ja turvallisesti. Koulutus tukee ammattikohtaisen kielen hallintaa ja osaamista asiakastilanteissa, mikä parantaa asiakasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä vahvistaa työnantajayrityksen positiivista asiakaskuvaa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työturvallisuutta ja työyhteisön sisäistä viestintää, mahdollistaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden tasaveroinen urakehitys ja edistää heidän integroitumistaan omaan työpaikkaansa ja suomalaiseen työelämään.

Sisällöissä painottuu työpaikan aidoissa viestintätilanteissa tapahtuva kielen oppiminen ja siihen liittyvä ohjaus. Koulutuksissa voidaan harjoitella esimerkiksi ammattikohtaisia vaativia asiakastilanteita ja puhelinasiointia. Opinnot henkilökohtaistetaan opiskelijan lähtötilanteen pohjalta. Ennen koulutuksen aloittamista voidaan tehdä lähtötason kartoitus. Tarvittaessa järjestetään lisäopetusta sitä tarvitseville ja tarjotaan erilaisia opiskelumahdollisuuksia nopeasti edistyville.

Toteutustapa on etäopetus, jota tukee verkko-oppimisympäristö. Koulutukset voidaan toteuttaa itsenäisenä koulutuksena tai jatkokoulutuksena lähtömaakoulutukselle. Opetusmuotoina ovat itsenäisen opiskelun ohjaus, kertauskysymykset, harjoitustehtävät työpaikalla ja verkossa, tehtävien ohjaus ja palaute sekä reaaliaikainen verkko-opetus. Kaikki harjoitukset ja opetukseen osallistumiset kirjataan verkko-oppimisympäristöön, josta esimies ja tilaajan HR voivat monitoroida koulutuksen etenemistä ja osaamisen kehittymistä.

Koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja toteutus räätälöidään ala- ja ammattikohtaisten työympäristöön ja työtehtäviin liittyvien kielen hallinnan tarpeiden perusteella yhdessä työntekijöiden, työnantajan ja työyhteisön kanssa. Tavoitteiden tarkentumiseen vaikuttavat myös suomen kielen tavoitetaso ja koulutuksen pituus. Käytämme taitotason määrittämiseen yleistä eurooppalaista viitekehystä (CEFR).

Koulutukseen osallistujilta kerätään loppupalautteet ja työnantajan kanssa sovitaan yhdessä palautteenannosta, mikä tarjoaa työnantajille mielekkään tavan osallistua koulutusten kehittämiseen. Laatutyön vaikuttavuuden selkeä ja jatkuva näyttö perustuvat palautteisiin pohjalta tehtyyn suunnitelmalliseen ja jatkuvaan koulutusprosessin kehittämistyöhön sekä muutostyön dokumentointiin.

Yhteystiedot

Terhi-Maija Isakov, [email protected], p. 040 334 0853

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: