Työpaikkasuomi

 

Omnia koulutus Oy

www.omnia.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomen koulutuksen tavoitteena on auttaa yritystä uuden työvoiman hankinnassa sekä parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä työtehtävistään suomen kielellä ja sopeutua työyhteisöön.

Koulutuksessa laajennetaan osallistujien ammattisanastoa ja vahvistetaan työpaikan suullisisten ja kirjallisten viestintätilanteiden hallintaa. Kaikki harjoitukset ja materiaalit ovat sidoksissa työpaikan aitoihin kielenkäyttötilanteisiin ja koulutukseen osallistujia ohjataan aktiivisesti hyödyntämään työpaikan ja arjen kieliympäristöä.

Omnian vahvuus kouluttajana on monialaisuus sekä vahva työelämän tuntemus. Työpaikkasuomen koulutuksen sisältö, kesto ja ajankohta räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa lähiopetuksena hyödyntäen verkkoympäristöjä tai se on mahdollista toteuttaa myös osin tai kokonaan etäopetuksena. Työpaikkasuomen koulutus toteutetaan yhteishankintakoulutuksena (Täsmä-, Rekry- tai MuutosKoulutus).

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on kielitaidon kehittämisen sekä ammatillisen osaamisen lisäksi nostaa oppijan motivaatiota, itsetuntoa ja työviihtyvyyttä. Koulutukseen osallistuja oppii suoriutumaan sujuvasti työtehtävistään sekä saa rohkeutta osallistua työpaikkansa vuorovaikutustilanteisiin ja paremmat edellytykset luoda verkostoja.

Koulutus voi sisältää esimerkiksi seuraavia osia:

 • Ammattisanasto
 • Työpaikan suullinen ja kirjallinen viestintä
  • Asiakaspalvelutilanteet
  • Neuvonta ja opastus
  • Vapaamuotoiset vuorovaikutustilanteet, “kahvihuonekeskustelut”
  • Kokoukset
  • Sähköpostit, viestit, raportit, työpaikan erilaiset lomakkeet
  • Esitykset
 • Työpaikan ja arjen kieliympäristön hyödyntäminen kielen oppimisessa (hyvät oppimisstrategiat jatkuvan oppimisen tukena)
 • Lähtötasokartoitus koulutuksen alussa

Koulutukseen osallistuvien tarpeet ovat yksilöllisiä, joten myös oppimisen tukitoimia on mahdollista räätälöidä osaksi oppijan palvelupolkua. Koulutus voi sisältää sopimuksen mukaan kielitaidon kartoituksen koulutuksen alussa.

Yhteystiedot

Tommy Mård, [email protected], p. 050 307 1073

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: