Työpaikkasuomi

 

Galimatias Concept Oy Ab

www.galimatias.com/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Suomea tehokkaasti ja mukavasti Galimatiaksen kanssa

Tarvitaanko työpaikallanne työelämän suomen kielen koulutusta ulkomaalaisille?

Työnantaja maksaa vain 30-50% koulutuksen hinnasta koko Suomessa*.

Koulutukseen osallistuneet ovat jo päivittäin käyttäneet suomea työyhteisössä”, totesi yrittäjä työpaikkasuomi -koulutuksen päätteeksi.

TP-suomi - videomme

Työpaikkasuomen kohderyhmät ovat työnantajat ja työvoimapula-alat (esim. hoiva, logistiikka, rakennus, kiinteistö, it, palvelu jne), jotka palkkaavat ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Galimatias järjestää työpaikkasuomea työnantajan ja opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus on yleensä vähintään 70x45 min. ja opetus usein työajalla. Kohderyhminä ovat suomalaisen työnantajan työssä olevat (TäsmäKoulutus), rekrytoitavat (RekryKoulutus) tai irtisanotut/lomautetut (MuutosKoulutus) ulkomaalaistaustaiset, joiden suomen kielen taitoa ja ammattisanastoa tulisi kehittää.

Galimatiaksen työpaikkasuomen tavoitteena on kehittää osallistujien suomen taitoa, jotta he voivat käyttää enemmän suomea ja pärjätä työssä vielä paremmin. Sovimme tarkemmat tavoitteet asiakkaan kanssa
a) opiskelijoiden (ammatin/koulutuksen)
b) suomen kielen tavoitetason ja
c) koulutuksen pituuden mukaan.

Koulutus sisältää työelämän suomea osallistujien taitotason mukaan. Sovellamme koulutuksen sisältöjä suomen kielen YKI-taitotasojen mukaan (A1-C2). Oppitunnilla harjoittelemme suomen kielen puhumista. Kotitehtävinä teemme kirjallisia harjoituksia ja harjoittelemme opittua. Oppitunnit ovat yleensä työpaikalla tai verkko-opetuksen kautta tietokoneella tai tabletilla.

Aktivoimme opiskelijoita puhumaan suomea ja käyttämään ammattisanastoa. Harjoittelemme myös puhekielen ymmärtämistä. On tärkeätä, että opiskelija voi käyttää suomea myös työpaikalla kollegoiden kanssa.

Galimatiaksen kielikoulutus voi olla lähiopetusta, verkko- tai etäopetusta tai monimuoto (hybridi)-opetusta opiskelijoiden tarpeiden tai sijainnin mukaan.

Koulutuksesta on suoraa hyötyä. Galimatias sopii parhaasta ratkaisusta asiakkaan kanssa. Suunnittelemme kielikoulutusta vastaamaan asiakkaan työtilanteita ja tarpeita. Käytämme myös asiakkaan materiaalia ja esitteitä. Kielikoulutus sopii hyvin jokapäiväiseen työkuvaan.

Työnantaja toimittaa esityksen (lomake TEM6.07, suomi.fi) ja koulutussuunnitelman. Galimatias auttaa niiden kanssa. Galimatias on järjestänyt kielikoulutusta yrityksille ja julkiselle sektorille 25 vuotta.

Lisätietoja www.galimatias.fi.

*Lopullisen rahoituspäätöksen tekee ELY-keskus.

Yhteystiedot

Tiina Prauda, [email protected], p. 045 125 0080

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: