Työpaikkasuomi

 

Gimara Oy

gimara.fi

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi vahvistaa käytännön ammatillista kielitaitoa työelämän vuorovaikutustilanteissa ja parantaa koko työyhteisön hyvinvointia, luovuutta ja tuloksellisuutta.

Gimaran työpaikkasuomi kansainvälisille työntekijöille on inspiroivaa, joustavaa ja tehokasta oppimista. Kouluttajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat opettaneet suomea työkielenä eri alojen yrityksissä yli kahden vuosikymmenen ajan. Koulutus toteutetaan yrityksen ja ELY:n yhteishankintakoulutuksena. Yrityksen osuus kokonaiskustannuksista on 30-50%.

Kohderyhmä on kansainväliset työntekijät ja yrittäjät, jotka tarvitsevat ammatillista suomen kieltä rekrytointitilanteessa (RekryKoulutus), työsuhteen aikana (TäsmäKoulutus) tai uudelleenkoulutuksen tueksi (MuutosKoulutus).

Tavoite ja koulutustarve kartoitetaan yhdessä työnantajayritysten tai koulutukseen osallistujien kanssa. Yleisenä tavoitteena on edistää Suomeen ulkomailta työllistyneiden ammattilaisten kykyä onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja siten lisätä osallisuutta ja kehittää ammattitaitoa entistä vahvemmaksi.

Sisältö suunnitellaan yhdessä työnantajayritysten tai koulutukseen osallistujien kanssa kouluttajan ehdotuksen pohjalta huomioiden yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet. Lähtökohtana on yrityksen ja ammattialan keskeisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu. Yrityksen autenttisia viestintätilanteita ja tekstimateriaaleja hyödynnetään opetuksessa mahdollisimman paljon.  

Toteutustavat/menetelmät

Koulutuksessa käytetään vuorovaikutteisia, funktionaalisia ja aktiiviseen ammatilliseen kielenkäyttöön omalla alalla  tähtääviä menetelmiä. Työnantaja sopii koulutuksesta yhteistyössä Gimaran ja TE-toimiston tai ELY-keskuksen kanssa. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja se voi olla yksilö- , pienryhmä- tai
ryhmäopetusta.  

Sijainti on koko Suomi. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti reaaliaikaisesti ja vuorovaikutteisesti verkossa, mikä joustavoittaa oppituntien järjestämistä.

Koulutuksen kesto on vähintään kymmenen päivää (70 tuntia). Koulutuksen toteutustapa ja aikataulu sovitaan asiakasyrityksen kanssa.

Ota yhteyttä! Olemme ammattikielen koulutuksen mutkaton ja osaava konkari!

Yhteystiedot

Marja Ahola, +358 40 74555838, [email protected]

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: