Työpaikkasuomi

 

Spring House Oy

www.staffpoint.fi/artikkelit/tyopaikkasuomi

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

TYÖPAIKKASUOMI–KOULUTUKSELLA POTENTIAALI OSAAMISEKSI 

Työpaikkasuomi-koulutuksen avulla ulkomaalaistaustaiset osaajat voivat kehittää omaa suomen kielen taitoaan ja saada samalla paremmat edellytykset sitoutumiseen Suomeen ja yritykseen.  

Spring House Oy on valtakunnallinen Työpaikkasuomi-toimija. Ammattitaitoiset valmentajamme toteuttavat vaikuttavia ja räätälöityjä työelämälähtöisiä koulutuksia 

Osaamisella merkittävä etu työntekijälle ja työnantajalle 

Työpaikkasuomi-koulutuksella työntekijät pääsevät paremmin mukaan työpaikan yhteisiin keskusteluihin, laajentavat omaa verkostoaan ja saavat hyvät eväät integroitua Suomeen ja kulttuuriimme. Tätä kautta työviihtyvyys kasvaa ja sitoutuminen vahvistuu. 

Työnantaja saa koulutettua työntekijöilleen kustannustehokkaasti ammattisanastoa ja tarjottua kehittymistä sekä laajemmin mahdollisuuksia ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Henkilöstökokemus ja asiakaskeskeinen toiminta paranevat ja samalla yrityksen brändi osaltaan vahvistuu.  

Räätälöityä koulutusta ammatti- ja alakohtaisesti 

Työpaikkasuomi-koulutus räätälöidään tavoitteiden, ryhmäkoon, työtehtävän, toimialan sekä lähtötilanteen mukaan. Lähtötilannekartoitus ja moniammatillinen tiimi auttavat tarkentamaan suunnitelmaa ja samalla sovitaan käytännön järjestelyistä. Opintoihin voi sisältyä suomen kielen ja ammattisanaston lisäksi työelämä- ja yhteiskuntataitoja sekä esimerkiksi työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyvää viestintää. Koulutus sisältää itsenäistä opiskelua, etätehtäviä ja yksilöohjausta. Huolehdimme riittävistä opiskelijakohtaisista tukitoimista.

Nopeasti liikkeelle 

Yhteisessä alkupalaverissa käydään läpi tavoitteet ja alustava suunnitelma. Olemme tukena TE-hallinnon hakemuksen kanssa, jotta Työpaikkasuomi-koulutus käynnistyy joustavasti. Osallistujat voivat olla oleskeluluvan saaneita Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia eri alojen työntekijöitä.  

Ota yhteyttä ja katsotaan miten Työpaikkasuomi-koulutus voi auttaa teitä yrityksenne kasvussa ja kehittymisessä! 

Kesto 

70 tuntia 

Missä 

Koulutuksen paikka ja toteutus ovat sovittavissa tarpeen mukaan 

Hinta 

Ryhmän koko 1 - 3 henkilöä: 110,00 €/tunti + alv 

Ryhmän koko 4 - 9 henkilöä: 120,00 €/tunti + alv 

Ryhmän koko 10 henkilöä tai enemmän: 140,00 €/tunti + alv 

Työ- ja elinkeinohallinto maksaa kokonaishinnasta 50 % - 70 % ja koulutuksen tilaava yritys 30 % - 50 %. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttavat yrityksen koko ja liikevaihto/tase. 

Spring House Oy 

Spring House Oy on StaffPoint-konserniin kuuluva valtakunnallinen koulutus- ja valmennusyhtiö. Olemme toteuttaneet työvoimakoulutusta ja muita työvoimapalveluita vuodesta 2002.  

Järjestämme vuosittain yli 1000 erilaista valmennus- ja koulutuspalvelukokonaisuutta (valmennukset, maahanmuuttajakoulutukset, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, ammatilliset työvoimakoulutukset, henkilöstökoulutus) kohdaten noin 20 000 valmennettavaa. Koulutamme maahanmuuttajia valtakunnallisesti jo 12 paikkakunnalla ja lisäämme koulutuspaikkakuntia tarvittaessa. Kotoutuskoulutuksemme tavoite on johdattaa osallistuja kielemme lisäksi suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityisesti työelämään. Kohtaamme maahanmuuttajia heidän työuransa eri vaiheissa ja olemme myös toteuttaneet valmennusta esimerkiksi kansainvälisten osaajien puolisoille.  

Spring House on vahvasti työelämälähtöinen toimija, jonka kielikoulutuspalveluiden laadukkaasta käytännön toteutuksesta vastaavat suomi toisena kielenä -opettajat ja moniammatillinen valmentajatiimi. Kouluttajamme ovat ammattitaitoisia, helposti lähestyttäviä ja työhönsä positiivisen vakavasti suhtautuvia. Heidän tukemanaan opiskelu on mielekästä ja uudet opit saadaan heti käyttöön.   

Osana StaffPoint-konsernia pystymme hyödyntämään valtakunnallista, eri toimialoja edustavien työnantajien verkostoamme. Paikallisesti toimimme tiiviissä yhteistyössä eri alueiden työnantajien, oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään moniammatillisuutta ja tavoitteena on vahvistaa ja sitouttaa yhteiskunnan eri toimijoita maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistämiseen.

Yhteystiedot

Tiina Suorsa, [email protected]. p. 0400 215 275

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto työnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: