Työpaikkasuomi

 

Eezy Valmennuskeskus Oy

www.valmennuskeskuspublic.fi

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi -koulutuksella osaavampi työvoima! 

Työpaikkasuomi- koulutus tukee yritysten kehittymistä, kasvua ja vastaa kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Koulutus edesauttaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ammatillista osaamista sekä työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista. Koulutus räätälöidään yrityskohtaisesti. 

Työpaikkasuomi-koulutuksella investoit henkilöstöösi ja annat heille mahdollisuuden jatkuvaan kehitykseen työssään. 

Kohderyhmä 

Työpaikkasuomi koulutus on tarkoitettu joko Suomessa jo työskenteleville ulkomaalaisille, Suomeen rekrytoitaville työntekijöille tai irtisanotuille maahanmuuttaneille, jotka tarvitsevat ammatissaan suomen kielen osaamisen kehittämistä. 

Sisältö 

Koulutuksessa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja tarvittaessa lähtötasoarvio ja kartoitus. Koulutuksessa kehitetään työpaikalla tarvittavaa suomen kielen osaamista ja tutustutaan sekä vahvistetaan tietämystä muun muassa alakohtaisista ammattisanastosta, tuotteista ja vuorovaikutustilanteista. Koulutuksen yksilölliset tavoitteet luodaan yhdessä työnantajan kanssa ja niiden toteutumista seurataan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla. 

Kielitaidon ja osaamisen vahvistuminen kehittävät ulkomaisten työntekijöiden valmiuksia työssä suoriutumisesta, luovat hyvät valmiudet kehittymiselle sekä onnistuneille kohtaamisille. 

Toteutus 

Työpaikkasuomi koulutuksen toteutuksesta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa. Koulutus räätälöidään työnantajan tarpeita vastaavaksi ja toteutetaan sopimuksen mukaisin toteutustavoin (lähiopetus / etäopetus / monimuoto-opetus). Koulutusta voidaan toteuttaa joustavasti työaikana tai työajan ulkopuolella. Koulutukseen osallistuvien määrä sovitaan tapauskohtaisesti työnantajan tarpeiden mukaan. 

Kielitaidon ja osaamisen vahvistuminen kehittävät ulkomaisten työntekijöiden valmiuksia työssä suoriutumisesta, luovat hyvät valmiudet kehittymiselle sekä onnistuneille kohtaamisille. 

Kustannukset 

Työnantajan osuus: 

RekryKoulutus noin 30% 

TäsmäKoulutus 30-50% 

MuutosKoulutus 20%

Yhteystiedot

[email protected], puh. 020 728 0345

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: