Työpaikkasuomi

 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

www.winnova.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

TäsmäKoulutuksen kohderyhmänä ovat työntekijät, joilla ei ole riittävää suomen kielen taitoa. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden osaamista ja onnistumista suomenkielellä työtehtävissään. Näin voidaan välttyä väärinymmärryksiltä ja parantaa työilmapiiriä. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutus keskittyy työpaikalla tarvittavien suomen kielen ja työelämän taitojen kehittämiseen, työpaikan aitoihin tehtäviin, tilanteisiin ja materiaaleihin sekä yleisiin työelämän pelisääntöihin. Koulutus voidaan toteuttaa työn ohessa.

RekryKoulutuksen tavoitteena on lisätä työnantajan edellytyksiä työllistää maahanmuuttajia, joiden suomen kieli ei vielä riitä työpaikan saamiseen tai työskentelyyn Suomessa. Koulutuksen sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden ja rekrytoitavan työntekijän suomen kielen taidon mukaan. Koulutuksessa kehitetään suomalaisessa työelämässä tarvittavia taitoja ja perehdytään työtehtäviin.

MuutosKoulutus on tarkoitettu irtisanotulle tai lomautetulle työntekijälle, joka tarvitsee työllistyäkseen suomen kielen taidon kehittämistä. Koulutus räätälöidään kullekin työntekijälle/työnantajalle sopivaksi ja sisältö vaihtelee työntekijän tarpeiden mukaan. Koulutuksessa korostuvat työelämässä tarvittava kielitaito, työnhakutaidot ja ammattisanaston kehittäminen.

Koulutuksissa voidaan hyödyntää WinNovan yhteistyöyritysten verkostoa. Koulutukset voidaan toteuttaa lähi- tai etäopetuksena, tai monimuotoisesti näiden yhdistelmänä. Koulutuksissa on tärkeää yksilöllinen ohjaus ja tuki. WinNova pystyy tarjoamaan koulutuksiin soveltuvat tilat keskeisellä sijainnilla Uudessakaupungissa, Laitilassa, Porissa ja Raumalla. Lähtökohtaisesti Täsmä- ja RekryKoulutukset pyritään toteuttamaan työpaikoilla. Oppilaitoksessa on käytössä nykyaikaiset laitteet, ohjelmistot ja oppimisalustat laadukkaan etäopetuksen toteuttamiseen. Koulutukset räätälöidään yrityksen ja oppijan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa koulutuksen alussa voidaan tehdä kielitaidon osaamisen kartoitus. Tavoitteet, ratkaisut ja tulokset kirjataan toteutussuunnitelmaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Joustava yhteistyö ja työelämälähtöisyys ovat WinNovan Työpaikkasuomi-koulutuksen lähtökohtana. Koulutukset räätälöidään kullekin yritykselle ja maahanmuuttajille kokonaisuudessaan niin sisällöltään, toteutustavoiltaan kuin opetusmetodeiltaan.

Yhteystiedot

Pirjo Lainio, p. 044 455 8410, [email protected], ja Tuula Kaila, p. 044 455 7422, [email protected]

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto työnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: