Työpaikkasuomi

 

Salon seudun koulutus oy

www.edusalo.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi on koulutusta työhön tuleville, työssä oleville tai työstä lähteville maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajataustaisille yrittäjille, jotka kaipaavat parannusta kielitaitoonsa. Tavoitteena on kohentaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja siten edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen. Konkreettiset kielen oppimisen tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti ala- ja ammattikohtaisten työympäristöön ja työtehtäviin liittyvien kielen hallinnan tarpeiden perusteella.Tarkemmista koulutuksentavoitteista sovitaan koulutuskohtaisissa neuvotteluissa sopijaosapuolten kesken.Työpaikkasuomessa opiskellaan suomen kieltä, jota työntekijä tarvitsee työssään nyt tai tulevaisuudessa. Työpaikkasuomessa opiskellaan omanalan ammattisanastoa, käytännön kieltä, asiakaspalvelusuomea ja muuta arjen työelämässä tarvittavaa suomen kieltä. Siinä vahvistetaan opiskelijoiden kommunikointitaitojaniin kirjallisessa kuin suullisessa suomen kielessä.

Työpaikkasuomen koulutuksessa vahvistetaan erilaisten harjoitusten avulla suullista kielitaitoa, kirjoittamisen taitoja sekä puhutun ja luetun kielen ymmärtämisen taitoja sen mukaisesti mitä opiskelija tarvitsee tämän hetkisessä tai tulevaisuuden työssään. Koulutusta voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiinja tilanteisiin, jonka myötä myös opiskelutavat voivat vaihdella.

Meillä voidaan opiskella niin lähiopetuksessa ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa kuin verkossa itsenäisesti tehtäviä tehden tai näitä molempia yhdistellen. Voimme räätälöidä koulutuksen toteutuksen ryhmäkohtaisesti, esim. täysin verkon kautta toteutettavaksi, hybridimallina; lähi- sekä etätoteutuksen yhdistelmänä tai kokonaan lähiopetuksena toteutettavaksi. Lisäksi koulutusta on mahdollista toteuttaa myös työpaikkanne tiloissa teidän mahdollisuuksienne ja toiveidenne mukaan.Koulutuksemme on räätälöitävissä sisältöjen osalta myös eri aloille tarpeenne mukaisesti.

Yhteystiedot

Markus Juhola, [email protected], p. 050 596 0727

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: