Työpaikkasuomi

 

Oy EduVamia Ab

eduvamia.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat työyhteisöissä ja yrityksissä työskentelevät ulkomaalaistaustaiset henkilöt (TäsmäKoulutus), joiden suomen kielen taito ei vastaa työn ja ammatin kielitaitovaatimuksia. Työpaikkasuomen koulutusta voidaan hyödyntää myös tilanteessa, jossa työnantaja rekrytoi uutta ulkomaalaistaustaista työvoimaa (RekryKoulutus). Myös suomen kielen taitoa yritystoiminnassaan tarvitsevat ulkomaalaistaustaiset yrittäjät kuuluvat kohderyhmään. Koulutus voidaan suunnitella yksittäisen työnantajan tarpeisiin tai järjestettäväksi usean eri työnantajan työntekijöille yhdessä.

Tavoite

Tavoitteena on parantaa työntekijöiden ja yrittäjien suomen kielitaitoa ja valmiuksia onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa erilaisissa viestintätilanteissa sekä edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Kesto

Koulutuksen kesto on yleensä vähintään 10 päivää eli 70 tuntia per osallistuja ja se toteutetaan esimerkiksi 2-4 tuntia kerrallaan. Enimmillään koulutus voi kestää noin kaksi vuotta. Kesto ja toteutustapa sovitaan yhdessä työnantajan ja osallistujan kanssa. Opiskelu tapahtuu pääasiassa työajalla.

Paikka

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti osallistujan työpaikalla, mutta se voidaan toteuttaa myös EduVamian opetustiloissa Vaasassa. Tarvittaessa opetus onnistuu myös verkossa Teamsin avulla.

Sisältö

Koulutus räätälöidään työnantajan ja osallistujan tarpeisiin niin sisällöltään kuin toteutustavaltaan. Jokaiselle osallistujalle tehdään kielitaidon kartoitus ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutus sisältää pääasiassa työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen kartuttamiseksi. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutuksen sisällössä ja suunnittelussa otetaan huomioon työpaikan aidot viestintämateriaalit ja -tilanteet.

Kielikoulutukseen voidaan myös yhdistää ammatillista osaamista kehittäviä opintoja, joiden toteutuksessa   yhteistyökumppanimme on Vamia.

Kouluttajat

Kaikilla kouluttajillamme on yli 10 vuoden kokemus maahanmuuttajien kielikoulutuksesta.

Hinta

Koulutus on yhteishankintakoulutusta, jonka rahoittavat työnantaja ja TE-hallinto yhdessä.

 

Yhteystiedot

Anette Lågland, [email protected] , 040 653 0303

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: