Työpaikkasuomi

 

Better Business international Communication Finland Oy

www.bbicommunication.com/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

5 askelta tyytyväisempään työympäristöön

"Tulevaisuuden asiantuntijayhteiskunnassa yhä useampi on omalla tavallaan kielityöläinen."

Haluaisitko nostaa työyhteisönne tuloksia, parantaa viestintäänne ja pitää kansainväliset osaajanne talossa? Entä tukea osaajienne työhyvinvointia ja ammatillisen kielitaidon kehittymistä, tai kenties parantaa asiakaspalveluanne?

Me BBi:llä olemme erikoistuneet työperäiseen maahanmuuttoon sekä työntekijöiden kielitaidon kehittämiseen. Sen lisäksi, että ymmärrämme kansainvälisen työympäristön haasteet, tiedämme myös, miten niitä ratkaistaan – jokainen päivä. Siksi suunnittelemme koulutuksemme vastaamaan aina tarpeitanne, ja räätälöimme sisällöt toiveittenne ja aikataulujenne mukaisesti – tavoitteet ja budjetin huomioiden. Asiakkaanamme sinulla on myös aina nimetty yhteyshenkilö.

Työpaikkasuomen ja -ruotsin koulutuksissa lähtökohtanamme ovat aina yritysten ja yhteisöjen tarpeet sekä niiden kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä tukevat sisällöt. Koulutuksen keskiössä ovat viestintätaidot ja -tilanteet, joita osallistuja tarvitsee kotoutuakseen työyhteisöön. Kielitaito on avain yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Suunnittelussamme huomioimme myös osallistujien oppimisvalmiudet ja -tavat, ammattiin ja alaan liittyvät vaatimukset ja kielenkäyttötarpeet, kielitaidon tason, aikataulut sekä työnantajan toiveet. Voimme toteuttaa lähi- tai etäopetustunteja, verkko-oppimissisältöjä ja näistä muodostettuja lukuisia erilaisia hybridimalleja - toiveisiinne vastaten.

TARVE

POLKU

HYÖDYT

+ Työhyvinvoinnin lisääminen

+ Kahvipöytäkeskustelut

+ Asiakastoive suomen kieltä osaavasta henkilöstöstä

+ Arkipäivän kielenkäyttötilanteiden hallinta

+ Suomalaisuuden syvempi ymmärrys kielitaidon kautta

 

+ Oppitunnit ml. työhön liittyvä kielitaito

+ MyBBi-verkko-oppimisalusta

+ Muut materiaalit (ml. oppikirjat)

+ Kielitaitotasotestit ja todistus koulutuksen päätteeksi

+ Onnellisemmat ihmiset

+ Kulttuurisen osaamisen kasvu

+ Pitovoima

+ Sitoutuminen työyhteisöön ja organisaatioon

+ Tehokkaampi viestintä

 

Käytämme erilaisia työtapoja, jotka tukevat laaja-alaista oppimista ja rohkaisevat osallistujia myös itsenäiseen kielenoppimiseen.  MyBBi-verkkoympäristöstämme löytyy paljon tasokohtaista materiaalia itsenäistä opiskelua sujuvoittamaan.                   

Koulutuksemme ovat saatavilla ympäri Suomen, haluamassanne ryhmäkoossa ja aikataulussa. Ota yhteyttä ja jutellaan tarpeistanne!

Yhteystiedot

Marisa Kerman, [email protected], p. 0400 317 380

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: