Työpaikkasuomi

 

Tavastia Koulutus Oy

www.kktavastia.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Tavastia Koulutuksen Työpaikkasuomi on koulutuspalvelu, jonka tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia onnistua suomen  kielellä työssään ja työyhteisössään. Oppimisen tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti ala- ja ammattikohtaisten työympäristöön ja työtehtäviin liittyvien kielen hallinnan tarpeiden perusteella. Koulutukset voivat toteutua lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena. Koulutuksiin sisällytetään riittävästi muita tukimuotoja koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi kuten etätehtävät sekä yksilöohjaus. 

Työpaikkasuomi-koulutus sisältää pääasiassa työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen kartuttamiseksi. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutuksen sisällössä ja suunnittelussa otetaan huomioon työpaikan aidot viestintämateriaalit ja -tilanteet. Sekä sisällöt, opetusmuodot että toteutus ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin.  

Esimerkki toteutustavasta ja sisällöistä:

1. Mahdollinen kartoitusjakso 

2. Tuki, opastus ja tarvittaessa lisäopetus verkko-opetuksen välineisiin ja käyttöön 

3. Koulutuksen toteutus, suunnittelu on tehty yhdessä yritysten kanssa.  

Esimerkiksi: 

a) yleiset työelämän suulliset ja kirjalliset vuorovaikutustilanteet, kuten suomalaisen työelämän työlainsäädännön, työelämävuorovaikutukseen liittyvän sanaston ja terminologian sekä kulttuuristen työelämän pelisääntöjen käsittelyä 

b) toimialakohtaisia sisältöjä ja niihin liittyviä suomen kielen valmiuksia, kuten joku/ joitain teemoista työturvallisuus, asiakaspalvelutilanteet, hygieniaosaaminen, ensiapuvalmiudet

c) yrityskohtaisia sisältöjä, kuten ko. työpaikan erilaiset ohjeet, viestintämateriaalit, verkkosivut, toistuvat vuorovaikutustilanteet, toimialan sanasto sekä työpaikan oma tapa viestiä.

4. Palaute opiskelijoilta ja työnantajilta. Palautteen analysointi ja jatkuva parantaminen seuraaviin toteutuksiin palautteen perusteella.  

Koulutuksissa hyödynnetään Tavastian Teams- ja Moodle-ympäristöjä sekä verkko-opetusmateriaaleja, joita Tavastiassa on kehitetty: 

taitavaopva.fi osaansuomea.fi osaansuomessa.fi 

Yrittäjä, suunnittelemme koulutusta yhdessä kanssasi, teidän tarpeisiinne. Autamme työyhteisöäsi toimimaan paremmin ja sujuvoitamme työn tekemistä yhteisen kielen myötä, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot

Veli-Matti Ahvenharju, [email protected], +358504365939

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: