Työpaikkasuomi

 

CareeriaPlus Oy

careeriaplus.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

CareeriaPlus tarjoaa yrityksille mahdollisuutta päivittää vieraskielisen henkilöstön Työpaikkasuomen taitoa. 

Työpaikkasuomi-koulutuspalvelu vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus tarjoaa yrityksen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen kielellä. 

Koulutus on suunnattu yrityksille, jotka työllistävät ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ja koulutuksen sisältö sekä toteutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin sopivaksi

Tavoitteena on parantaa työntekijän valmiuksia viestiä suomen kielellä sekä omassa työyhteisössä että asiakaspalvelutilanteissa. Koulutus tähtää työelämän suullisen ja kirjallisen viestintätaidon karttumiseen ja siihen, että työntekijä oppii sellaista suomen kieltä, jota tarvitsee omassa työssään. 

Ammattiin liittyvän kielitaidon hallinta lisää työyhteisön arjen sujumista, parantaa asiakaspalvelua ja varmistaa työturvallisuutta samalla kun suomen kielen puhuminen, kirjoittaminen ja ymmärtäminen paranee ja ammattisanasto lisääntyy. 

Työpaikkasuomi-koulutusta voidaan toteuttaa myös työnantajan rekrytointitilanteissa (RekryKoulutus), henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin (TäsmäKoulutus) ja yrityksen muutostilanteissa (MuutosKoulutus). 

Työpaikkasuomi on yhteishankintakoulutusta, jossa koulutuksesta osan maksaa Ely-keskus ja osan työnantaja. Yrityksen osuus kokonaiskustannuksista on 30–50 %. 

Koulutuksen kesto on minimissään 70 tuntia. 

Tavoiteltavasta kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja ryhmäkohtaisesti. 

Kiinnostuitko, ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Eija Lenkkeri, [email protected], p. 040 776 8728 ja Sirkku Salonen, [email protected], p. 040 748 2932

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: