Työpaikkasuomi

 

Gradia-koulutuspalvelut Oy

www.gradia.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työskenteleekö yrityksessäsi tai oletko palkkaamassa ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, joiden suomen kielen taitoa tulisi kehittää? Gradia tarjoaa työpaikkasuomen koulutusta suomalaisissa työyhteisöissä ja yrityksissä työskenteleville, niihin rekrytoitaville tai niistä irtisanotuille/lomautetuille, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä tai ammattinsa kielitaitovaatimuksia. Kielikoulutuksen tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa, sekä edistää heidän integroitumistaan työyhteisöön ja Suomeen. Koulutusten sisältö ja toteutustapa räätälöidään aina tarpeen mukaan ja pystymme erinomaisesti huomioimaan työntekijöiden osaamisen ja kielikoulutustarpeen henkilökohtaistamalla opinnot kullekin tilanteeseen sopiviksi.

Otamme huomioon myös toiveen opetusmuodosta, koulutus voidaan toteuttaa lähi-, monimuoto- tai verkko-opetuksena. Lähiopetus on mahdollista järjestää joko työnantajan tai Gradian tiloissa. Työpaikkasuomen koulutus on ammatilliseen osaamiseen kytkettyä kielikoulutusta. Koulutuksessa harjoitellaan puhumisen, puheen ymmärtämisen, kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen taitoja, jotka liittyvät työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutussisällössä ja -suunnittelussa otamme huomioon työnantajan aidot viestintätilanteet ja -materiaalit.

Työpaikkasuomen kielikoulutuksen kesto on yleensä vähintään 10 päivää (70 tuntia). Koulutus jaksotetaan yhdessä työnantajan kanssa ajankohdaltaan sopivaksi ja joustavaksi, ja se voidaan toteuttaa myös osa-aikaisesti, esim. 2–4 tuntia kerrallaan. Gradian tarjoama kielikoulutus on laadukasta, asiakas- ja työelämälähtöistä koulutusta, jonka avulla yrityksen maahanmuuttajataustaiset osaajat suoriutuvat tulevaisuudessa työtehtävistään hyvin ammattinsa vaatimalla suomen kielen taidolla.  

Yhteystiedot

Marko Saaranen, [email protected], p. 040 341 6374

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: