Työpaikkasuomi

 

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry

tampereenkesayliopisto.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi

Tarjoamamme työpaikkasuomen koulutuspalvelu on yritysten ja työyhteisöjen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille suunnattua, ammatilliseen osaamiseen kytkettyä räätälöityä kielikoulutusta. Palvelemme yrityksiä Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Hämeen alueilla.

Kohderyhmään kuuluvat ne työntekijät, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien kielitaitoa, jotta viestintätilanteet työpaikalla ja asiakaspalvelussa helpottuvat. Samalla edistetään työntekijöiden integroitumista työpaikkaansa ja Suomeen.

Jokainen koulutus räätälöidään kunkin työnantajan tarpeisiin niin sisällöltään kuin toteutustavaltaan. Koulutuksen toteutuksessa käytetään kuhunkin koulutustarpeeseen ja tilanteeseen parhaiten soveltuvia toteutusmenetelmiä. Koulutukset voidaan toteuttaa joko kokonaan lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Työpaikkasuomen koulutus sisältää työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvän kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen karttumiseksi. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta.

Toteutamme työpaikkasuomen koulutuksia eri toimialoilla toimiville työyhteisöille sekä eri koulutustason omaaville työntekijöille kysynnän mukaan. Meillä on valmius toteuttaa koulutuksia mille tahansa toimialalle. Vahvin osaamisemme liittyy sosiaali- ja terveysalan, palvelualojen sekä IT-alan kielikoulutusten toteutukseen.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä!

Yhteystiedot

Mikko Mattila, [email protected], p. 050 443 3878

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: